Hulpmiddelen

Heb je een hulpmiddel nodig voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging?

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt hulpmiddelen en verbandmiddelen die je nodig hebt bij het herstel van een ziekte of aandoening, of als je met een ziekte of aandoening moet leven.

Hieronder staat om welke (groepen van) hulpmiddelen het gaat. Via de lijst klik je door naar de vergoeding. Daar staat waar je recht op hebt en wat de voorwaarden zijn. Bijvoorbeeld of je een voorschrift nodig hebt, of toestemming moet vragen. En hoe het zit met het eigen risico en de eigen bijdrage.

Voor deze hulpmiddelen gelden ook de basisregels hulpmiddelen. Daar staat bijvoorbeeld in dat je hulpmiddelen zorgvuldig moet gebruiken en onderhouden. En hoe het zit met vervanging, reparatie en onderhoud.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een onnodig kostbaar hulpmiddel.

Soms wordt een hulpmiddel vergoed via het ziekenhuis

Is een hulpmiddel onderdeel van je behandeling door de medisch specialist? Of wordt het geïmplanteerd? Dan valt het hulpmiddel onder de vergoeding Medisch specialist. Wij vergoeden het dan niet apart.

De overheid heeft een handig overzicht van hulpmiddelen

Dit is de hulpmiddelenwijzer. Heb je toch nog vragen? Neem contact met ons op.