Incontinentiemateriaal

Zonder zorgen dag en nacht doorkomen.
Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor incontinentiemateriaal. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Dit krijg je vergoed

Onder incontinentiemateriaal verstaan wij absorberend en wasbaar materiaal voor problemen met urine of ontlasting. Sommige materialen gooi je weg na gebruik, andere kun je uitwassen.

Jaaah basis vergoedt incontinentiemateriaal als je door een ziekte, aandoening minder of geen controle hebt bij het ophouden van urine of ontlasting (incontinentie) en aan de volgende voorwaarde voldoet:

  • bij kinderen van 3 of 4 jaar: door de ziekte of aandoening is niet te verwachten dat het kind zindelijk wordt
  • bij kinderen van 5 jaar of ouder en volwassenen: door de ziekte of aandoening is sprake van langdurige incontinentie

Er is sprake van langdurige incontinentie als:

  • de problemen met het ophouden van ontlasting langer dan 2 weken duren, of de problemen met het ophouden van urine langer dan 2 maanden, en
  • het is duidelijk dat de ziekte of aandoening die de problemen met het ophouden van urine of ontlasting veroorzaakt niet vanzelf geneest of dat bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining niet zal helpen.

Heb je ondersteuning met incontinentiemateriaal nodig tijdens therapie met bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining? Dan vergoeden wij deze materialen zolang de therapie duurt.

Wil je de therapie niet volgen terwijl dit voor jou wel zou kunnen helpen? Dan vergoeden wij het incontinentiemateriaal niet.

De continentieverpleegkundige bepaalt welk materiaal en hoeveel je nodig hebt, tijdens de intake bij je leverancier. Jaaah basis vergoedt die hoeveelheid.

Hier kun je terecht

  • leverancier van incontinentiemateriaal

Wat niet vergoed wordt

  • schoonmaakmiddelen en geurmiddelen
  • kleding, behalve netbroekjes
  • incontinentiemateriaal bij tijdelijke incontinentie, bijvoorbeeld na een operatie of zwangerschap, of nachtelijk bedplassen

Andere vergoedingen

Ook andere hulpmiddelen kunnen helpen bij incontinentie:

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen wettelijke eigen bijdrage.
Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico.
Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift/verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts, physician assistant, verpleegkundig specialist, Urologie Continentie Stoma verpleegkundige of continentieverpleegkundige.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je het hulpmiddel koopt, moet je toestemming van ons hebben.
Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De Regeling omschrijft incontinentiemateriaal in artikel 2.6d en in artikel 2.11 als uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en defecatie. Hieronder vallen ook hulpmiddelen bij problemen met het ophouden van urine en ontlasting.