Infuuspomp voor geneesmiddelen

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt de draagbare, uitwendige infuuspomp voor geneesmiddelen als je aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  1. je moet zelf thuis een geneesmiddel direct in je lichaam (bloedbaan) toedienen
  2. je hebt het geneesmiddel steeds nodig
  3. de basisverzekering vergoedt dit geneesmiddel. Of dat zo is, staat in de vergoeding Geneesmiddelen

Jaaah basis vergoedt ook de producten die bij een infuuspomp horen. Bijvoorbeeld verbindingsslangetjes, fixatiemateriaal, ontsmettingsmiddel en naalden.

Hier kun je terecht

  • leverancier van infuuspompen

Wat niet vergoed wordt

  • nieuwe batterijen

Andere vergoedingen

Voor hulpmiddelen om insuline toe te dienen, geldt de vergoeding Hulpmiddelen bij diabetes.

Voor een infuuspomp om een geneesmiddel bij een ziekenhuisbehandeling toe te dienen, geldt de vergoeding Medisch specialist.

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in sommige gevallen

Je krijgt de infuuspomp in bruikleen. Daarom geldt geen eigen risico. De producten die erbij horen krijg je in eigendom. Daarom geldt daarvoor wel het eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben van je behandelend medisch specialist.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je de infuuspomp krijgt, moet je toestemming hebben. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier.

Laatste puntjes...

Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.