Injectiespuiten en injectiepennen om zelf geneesmiddelen toe te dienen

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt injectiespuiten en injectiepennen en wat daarbij hoort, als je een aandoening hebt waardoor je voor lange tijd injecties nodig hebt. Dit moet een andere aandoening zijn dan diabetes.

Kun je geen ‘normale’ injectiespuit of injectiepen gebruiken omdat je een ernstige beperking met houding en beweging (motorische handicap) hebt of omdat je slecht ziet? Dan vergoedt Jaaah basis in plaats daarvan aangepaste spuiten of pennen.

Hier kun je terecht

  • leverancier van injectiespuiten en injectiepennen

Andere vergoedingen

Heb je diabetes? Voor injectiespuiten en injectiepennen om insuline toe te dienen geldt de vergoeding Hulpmiddelen bij diabetes.

Gebruik je injectiespuiten of injectiepennen om geneesmiddelen toe te dienen die bij je ziekenhuisbehandeling horen? Dan geldt de vergoeding Medisch specialist.

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je het hulpmiddel koopt, moet je toestemming hebben. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier.

Laatste puntjes...

Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.