In-vitrofertilisatie (ivf)

Lukt het lange tijd niet om zwanger te worden? Dan kan je huisarts je doorverwijzen naar de medisch specialist voor een vruchtbaarheidsbehandeling. Bijvoorbeeld voor ivf.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt de eerste 3 pogingen ivf of isci
Bij ivf vindt bevruchting buiten je lichaam plaats. Bij icsi wordt ook nog de zaadcel in de eicel geïnjecteerd
, elke keer dat je zwanger wilt worden. Je moet dan wel aan 3 voorwaarden voldoen:

 1. je bent als vrouw jonger dan 43 jaar
 2. je hebt een kinderwens, maar zwanger worden lukt al langere tijd niet door een medische oorzaak
 3. je medisch specialist vindt dat je ivf of icsi nodig hebt

Een ivf- of icsi-poging bestaat uit 4 fases:

 • fase 1: hormonale behandeling voor rijping van je eicellen
 • fase 2: weghalen van je rijpe eicellen (follikelpunctie)
 • fase 3: laboratoriumfase, waarin je eicellen worden bevrucht met zaadcellen en uitgroeien tot een embryo
 • fase 4: bij jou terugplaatsen van 1 of 2 embryo’s, 1 keer of vaker

Als fase 2 succesvol is, telt de behandeling mee als poging. Die poging loopt door tot alle ingevroren embryo’s zijn teruggeplaatst, of totdat er een doorgaande zwangerschap tot stand komt.

 • Volgt een doorgaande zwangerschap? Als er ingevroren embryo’s over zijn, dan valt het later terugplaatsen daarvan onder de vergoeding Vruchtbaarheidsbehandelingen.
 • Volgt geen doorgaande zwangerschap? Dan is de poging geëindigd.

Start je opnieuw met fase 1 of 2? Dan telt dat als een nieuwe poging. Let op: Jaaah basis vergoedt een nieuwe poging niet als er nog ingevroren embryo’s over zijn. En het bewaren van de embryo’s uit de nieuwe poging ook niet.

Als er wél een doorgaande zwangerschap tot stand komt, dan begint het tellen van de pogingen opnieuw. Dan geldt een volgende behandeling als een nieuwe 1e poging.

We spreken van een doorgaande zwangerschap als het embryo leeft:

 • 12 weken na de laatste menstruatie bij een spontane zwangerschap
 • 10 weken na het moment van de follikelpunctie
 • 9 weken en 3 dagen na implantatie van een ingevroren embryo

Voor de vrouw gelden leeftijdsgrenzen voor deze vergoeding. Je moet bij de start van een poging jonger zijn dan 43 jaar. En als je bij de start van de 1e of 2e poging jonger bent dan 38 jaar, dan vergoedt Jaaah basis ivf of icsi alleen als er niet meer dan 1 embryo per keer wordt teruggeplaatst.

Hier kun je terecht

 • ziekenhuis
 • zelfstandig behandelcentrum
  Net als een ziekenhuis een instelling voor medisch-specialistische zorg, maar meestal voor niet-spoedeisende, minder complexe zorg waarvoor u niet wordt opgenomen
  (vruchtbaarheidskliniek)

Wat niet vergoed wordt

 • testen die de succeskans van ivf voorspellen, zoals de ReceptIVFity test of ERA-test (Endometrial Receptivity Analysis)
 • technieken waarvan de effectiviteit niet wetenschappelijk is bewezen, zoals assisted hatching of in vitro maturatie
 • kosten van sperma- of eiceldonatie. Dit geldt voor de kosten van de spermacellen of eicellen. En voor de kosten van eventuele medische behandeling van de donor om de spermacellen of eicellen te verkrijgen

Andere vergoedingen

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een verwijzing

Voordat je naar de medisch specialist gaat, moet je een verwijzing hebben van je huisarts of een andere medisch specialist
Een anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-darm-leverarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog
.

Toestemming

Nee, geen toestemming

Je hoeft voor deze zorg geen toestemming te vragen.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de vruchtbaarheidsbehandelingen die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

We kijken naar de kans op zwangerschap

Je huisarts schat de kans in om via natuurlijke weg zwanger te worden. Ben je doorverwezen naar de gynaecoloog? Dan maakt die een inschatting van de slagingskans voor een vruchtbaarheidsbehandeling, zoals ivf. Jaaah basis vergoedt ivf alleen als dit volgens de medische richtlijnen in jouw geval nog doelmatig is.

Let op bij zorg in het buitenland

In het buitenland gelden soms andere richtlijnen voor zorg en opname. Dat staat in de vergoeding voor niet-spoedeisende (voorziene) zorg in het buitenland.

Geneesmiddelen zitten in de kosten van het ziekenhuis

Je haalt ze dus niet zelf bij je eigen apotheek en betaalt ze niet apart.