Kaakchirurgie vanaf 18 jaar

Moet je geopereerd worden aan je mond of kaak? Dan kun je naar de kaakchirurg.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt chirurgische tandheelkundige zorg. Bijvoorbeeld bij een moeilijk te verwijderen verstandskies of problemen met je kaak. Jaaah basis vergoedt ook röntgenonderzoek dat voor je behandeling nodig is.

Is het nodig dat je wordt opgenomen? Dan vergoedt Jaaah basis ook je Ziekenhuisopname.

Hier kun je terecht

  • kaakchirurg
    De kaakchirurg heet officieel tandarts-specialist voor mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, kortweg MKA-chirurg
    , in het ziekenhuis of een ZBC
    Net als een ziekenhuis een instelling voor medisch-specialistische zorg, maar meestal voor niet-spoedeisende, minder complexe zorg waarvoor je niet wordt opgenomen

Wat niet vergoed wordt

Andere vergoedingen

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een verwijzing

Voor je naar de kaakchirurg gaat, moet je een verwijzing hebben van je tandarts, orthodontist, huisarts of medisch specialist
Een anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-darm-leverarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog
. Voor acute zorg
Zorg die niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie
heb je geen verwijzing nodig.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Voor behandelingen die op de limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie
Een lijst met behandelingen die je alleen vergoed krijgt na toestemming. De lijst is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde
staan, moet je vooraf toestemming van ons hebben. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt. Zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show), en cosmetische behandelingen.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de chirurgische tandheelkundige zorg van specialistische aard die kaakchirurgen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.