Kappen voor schedelbescherming

Als je schedel bescherming nodig heeft door een bewustzijnsstoornis.

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor kappen voor schedelbescherming. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Dit krijg je vergoed

Een bewustzijnsstoornis is een verandering in de toestand van de hersenen waardoor iemand niet reageert op signalen uit de omgeving, of vertraagd of anders dan normaal. Dit komt bijvoorbeeld voor bij stofwisselingsproblemen of epilepsie. Iemand kan dan vallen of buiten bewustzijn raken.

Een kap kan dan de schedel beschermen tegen breuken of ander letsel. Jaaah basis vergoedt een kap als je aan deze 2 voorwaarden voldoet:

  • je hebt een bewustzijnsstoornis die regelmatig terugkomt en niet kan worden behandeld
  • je hebt een kap nodig om je schedel te beschermen tegen breuken of ander letsel, of om verergering van letsel of een schedeldefect dat je al hebt te voorkomen

De minimale gebruikstermijn van een kap voor schedelbescherming is 18 maanden.

Hier kun je terecht

  • leverancier van kappen voor schedelbescherming

Wat niet vergoed wordt

  • epilepsiehonden
  • detectie- en alarmeringsapparatuur

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen wettelijke eigen bijdrage.
Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico.
Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift/verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je de kap koopt, moet je toestemming van ons hebben.
Help me even: toestemming

Laatste puntjes...

De officiƫle vergoeding van de Regeling zorgverzekering geldt

De Regeling omschrijft de kap voor schedelbescherming in artikel 2.6, onderdeel  g als hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn.