Kappen voor schedelbescherming

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt een kap om je schedel te beschermen als je aan deze 2 voorwaarden voldoet:

  1. je hebt een bewustzijnsstoornis die regelmatig terugkomt en niet kan worden behandeld
  2. je hebt een kap nodig om je schedel te beschermen tegen breuken of ander letsel, of om verergering van letsel of een schedeldefect dat je al hebt te voorkomen

De minimale gebruikstermijn van een kap voor schedelbescherming is 18 maanden.

Hier kun je terecht

  • leverancier van kappen voor schedelbescherming

Wat niet vergoed wordt

  • epilepsiehonden
  • detectie- en alarmeringsapparatuur

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je de kap koopt, moet je toestemming hebben. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier.

Laatste puntjes...

Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.