Vergoedingen

Kosten apotheekzorg Jaaah

Als je naar de apotheek gaat, betaal je niet alleen voor de medicijnen. Je betaalt ook voor advies of begeleiding die je krijgt om de medicijnen op een veilige manier te gebruiken of geleverd te krijgen.

Een apotheker moet er namelijk voor zorgen dat jij weet hoe je een medicijn veilig en juist gebruikt. Dat staat zo in de wet. Daarvoor betaal je apart.

Om wat voor kosten gaat het?

 • het afleveren van een medicijn dat je al vaker gebruikt hebt
 • het afleveren van een medicijn dat nieuw voor jou is. Daarbij hoort ook een begeleidingsgesprek

En in bijzondere gevallen:

 • het afleveren van je geneesmiddel in een medicatierol, dag- of weekcassette of een tray
  Let op: vanaf 1 januari 2023 brengt de apotheek per medicatierol nog maar 1 bedrag voor apotheekzorg (terhandstelling) in rekening. In 2022 is dat nog voor elk medicijn in de medicatierol.
 • het geven van uitleg bij een medicijn dat bij een hulpmiddel hoort
 • onderzoeken of de medicijnen die je chronisch gebruikt wel bij elkaar passen
 • hulp met medicijnen als je naar het ziekenhuis gaat, voor dagbehandeling of polikliniekbezoek
 • hulp met medicijnen als je wordt opgenomen in het ziekenhuis
 • hulp bij het medicijngebruik als je weer thuis komt na een ziekenhuisopname

Je krijgt een medicijn

Is er een medicijn dat je lange tijd of vaker gebruikt? En kun je dit alleen op recept krijgen? Dan betaal je de apotheker ongeveer € 6 voor het afleveren van dit medicijn. Op je nota zie je dit terug onder de naam 'standaardterhandstelling' of 'WMG-code 1'.

Daarvoor moet de apotheker het volgende doen:

 1. beoordelen of het recept echt en duidelijk is
 2. beoordelen of het medicijn wel geschikt is voor jou
 3. en is dat niet zo, contact opnemen met je arts
 4. informatie geven over het medicijn
 5. het medicijn klaarmaken voor gebruik, of uitleggen hoe je dat zelf kunt doen
 6. nakijken of het medicijn dat hij of zij wil geven overeenkomt met het recept
 7. het medicijn aan jou meegeven
 8. nakijken of alle bovengenoemde activiteiten goed zijn gegaan, nadat jij met het medicijn naar huis bent gegaan
 9. in actie komen als, nadat jij met het medicijn naar huis bent gegaan, blijkt dat er een fout is gemaakt
 10. de gegevens in je patiëntendossier invoeren

De apotheker mag deze kosten voor terhandstelling ook in rekening brengen als:

 • er na overleg met de arts, die de medicijnen heeft voorgeschreven, het medicijn niet wordt meegegeven, maar wel de eerste drie stappen zijn doorlopen
 • er na overleg met jou het medicijn niet wordt meegegeven en niet wordt vervangen voor een ander medicijn. De apotheker heeft hiervoor wel de stappen 1 tot en met 4 doorlopen

Je krijgt een medicijn voor het eerst

Krijg je een medicijn voor het eerst van de apotheek? Dan spreekt de apotheker of apothekersassistent met jou door wat je moet weten over dit geneesmiddel voordat je het gaat gebruiken.

Hij of zij vertelt bijvoorbeeld hoe het geneesmiddel werkt en hoe je het gebruikt. Ook krijg je te horen wat de mogelijke bijwerkingen zijn.

Hier zit meer werk aan voor de apotheker, dus zijn de kosten ook hoger: ongeveer € 12 voor het afleveren van dit medicijn. Op de nota zie je dit terug onder de naam 'terhandstelling met begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel', of 'WMG-code 97'.

De apotheker mag deze kosten alleen in rekening brengen als:

 • het medicijn een werkzame stof of vorm heeft die je niet eerder hebt gebruikt
 • de laatste keer dat je het medicijn gebruikte langer dan een jaar geleden is, of
 • de apotheker niet kan zien of je het medicijn het afgelopen jaar hebt gebruikt

Goede vraag!

 • Vind je de rekening onduidelijk? Neemt u dan contact op met de apotheek waar je de medicijnen hebt gekregen. Komen jullie er samen niet uit? Neem dan contact met ons op via de app.

 • Dat mag. De apotheek mag in dat geval ook weigeren om het medicijn aan jou mee te geven. Bijvoorbeeld als de apotheker vindt dat het niet verantwoord is om jou het medicijn zonder gesprek mee te geven. Maar de apotheker kan ook besluiten geen gesprek te voeren maar de standaardterhandstelling wél in rekening te brengen. Dit kan alleen als de apotheker vindt dat een begeleidingsgesprek niet nodig is als het gaat om de inhoud van de zorg. Je betaalt dan het lage tarief van ongeveer € 6 in plaats van € 12.

Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

Stel een vraag

Stuur een bericht op Whatsapp

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

06 82 76 81 83
Meer contactopties