Mechanische beademing

Soms kun je niet meer zelfstandig (voldoende) ademen. Een beademingsapparaat kan dan je ademhaling van je overnemen. Dit heet mechanische beademing.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt mechanische beademing.

Je krijgt die eigenlijk altijd in het ziekenhuis, meestal tijdelijk. Heb je langere tijd, of zelfs voor altijd beademing nodig? Dan ga je daarvoor soms naar een verpleeghuis. Maar als je medische situatie dat toelaat, kun je de beademing thuis krijgen. Met hulp van een centrum voor thuisbeademing.

Lees verder

Bij beademing thuis vergoedt Jaaah basis:

  • beschikbaar stellen van de beademingsapparatuur en het instellen ervan
  • begeleiding van jou, en je familie of mantelzorgers bij het leren om met de mechanische beademing om te gaan
  • medisch-specialistische en verpleegkundige zorg die je nodig hebt
  • medicijnen die je bij de beademing nodig hebt

Dit krijg je allemaal van het centrum voor thuisbeademing.

Daarnaast krijg je een vergoeding voor je extra stroomkosten. Die is  0,06 per uur dat je de beademing nodig hebt ( 1,44 per dag, bij een gebruik van 24 uur).

Hier kun je terecht

  • ziekenhuis of revalidatiecentrum
  • verpleeghuis
  • thuis, onder begeleiding van het centrum voor thuisbeademing

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Nee, geen voorschrift of verwijzing

Je bent al onder behandeling bij een medisch specialist. Voor de mechanische beademing zelf is geen voorschrift of verwijzing nodig.

Toestemming

Nee, geen toestemming

Je hoeft voor deze zorg geen toestemming te vragen.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.