Mechanische beademing

Soms kun je niet meer zelfstandig (voldoende) ademen. Een beademingsapparaat kan dan je ademhaling van je overnemen. Dit heet mechanische beademing.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt mechanische beademing.

Je krijgt die eigenlijk altijd in het ziekenhuis, meestal tijdelijk. Heb je langere tijd, of zelfs voor altijd beademing nodig? Dan ga je na je opname in het ziekenhuis naar bijvoorbeeld een beademingscentrum. En als je medische situatie dat toelaat, kun je ook thuis beademing krijgen.

Lees verder

Een centrum voor thuisbeademing begeleidt je daarbij. Jaaah basis vergoedt:

  • beschikbaar stellen van de beademingsapparatuur en het instellen ervan
  • begeleiding van jou, en je familie of mantelzorgers bij het leren om met de mechanische beademing om te gaan
  • medisch-specialistische en verpleegkundige zorg die je nodig hebt
  • medicijnen die je bij de beademing nodig hebt

Dit krijg je allemaal van het centrum voor thuisbeademing.

Daarnaast krijg je een vergoeding voor je extra stroomkosten.

Hier kun je terecht

  • ziekenhuis
  • beademingscentrum
  • thuis, onder begeleiding van het centrum voor thuisbeademing

Zorgverlener zonder contract

Misschien kies je liever een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een zorgverlener met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke zorgverleners we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen wettelijke eigen bijdrage.
Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico.
Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift/verwijzing

Nee, geen voorschrift of verwijzing

Je bent al onder behandeling bij een medisch specialist. Voor de mechanische beademing zelf is geen voorschrift of verwijzing nodig.

Toestemming

Nee, geen toestemming

Je hoeft voor deze zorg geen toestemming te vragen.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.