MRA

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt een MRA
Mandibulair Repositie Apparaat. Een MRA schuift je onderkaak naar voren. Zo blijven je luchtwegen tijdens het slapen vrij
als je lichte tot matige slaapapneu
Slaapapneu heet officieel Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS). Bij slaapapneu stopt de ademhaling tijdens je slaap vaak en voor meer dan 10 seconden
hebt of als een CPAP-apparaat bij jou niet werkt.

De minimale gebruikstermijn van een MRA is 5 jaar.

Hier kun je terecht

  • NVTS-erkende tandarts
  • kaakchirurg
  • orthodontist
  • leverancier van een MRA. Bij het opmeten van het MRA moet wel een NVTS-erkende tandarts, een kaakchirurg of een orthodontist betrokken zijn

Wat niet vergoed wordt

  • hulpmiddelen die alleen bedoeld zijn om snurken te verminderen

Andere vergoedingen

Ook andere hulpmiddelen kunnen helpen bij problemen met ademhalen:

Chronische ondersteuning van de ademhaling valt onder de vergoeding Mechanische beademing.

Leverancier of kaakchirurg zonder contract

Kies je voor een leverancier of kaakchirurg waarmee wij geen contract hebben? Dan vergoeden wij je hulpmiddel niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Met tandartsen en orthodontisten sluiten we geen contracten. Je kan voor je MRA bij elke NVTS-erkende tandarts terecht.

Wil je naar een leverancier of kaakchirug met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers of kaakchirurgen we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben van je longarts of KNO-arts.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je het MRA koopt, moet je toestemming hebben. Meestal regelt je leverancier, tandarts, kaakchirurg of orthodontist dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en de offerte van de leverancier of zorgverlener.

Laatste puntjes...

Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.