MRA

Als je problemen hebt met ademhalen tijdens je slaap.

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor het MRA. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Dit krijg je vergoed

MRA staat voor Mandibulair Repositie Apparaat. Een MRA wordt gebruikt om slaapapneu
Slaapapneu heet officieel Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS)
 te behandelen. Als je slaapapneu hebt, stopt de ademhaling tijdens je slaap vaak en voor meer dan 10 seconden. Bijvoorbeeld omdat je tong of huig je luchtpijp blokkeert. Een MRA schuift je onderkaak naar voren. Zo blijven je luchtwegen tijdens het slapen vrij. 

Jaaah basis vergoedt een MRA als je lichte tot matige slaapapneu hebt of als een CPAP-apparaat bij jou niet werkt.

De minimale gebruikstermijn van een MRA is 5 jaar.

Hier kun je terecht

  • leverancier van een MRA
  • NVTS-erkende tandarts
  • kaakchirurg
  • orthodontist

Wat niet vergoed wordt

  • hulpmiddelen die alleen bedoeld zijn om snurken te verminderen

Andere vergoedingen

Ook andere hulpmiddelen kunnen helpen bij problemen met ademhalen:

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen wettelijke eigen bijdrage.
Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico.
Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift/verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben van de longarts of KNO-arts.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je het MRA koopt, moet je toestemming van ons hebben.
Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De officiƫle vergoeding van de Regeling zorgverzekering geldt

De Regeling omschrijft het MRA in artikel 2.6, onderdeel b en in artikel 2.9 als uitwendig hulpmiddel voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van stoornissen in de functie van het ademhalingsstelsel. Hieronder vallen ook andere hulpmiddelen bij problemen met ademhalen, CPAP-apparaten en zuurstofapparatuur.