Orgaantransplantatie en -donatie

Heb je een nieuw orgaan of weefsel nodig? Dan kom je soms in aanmerking voor een transplantatie. Ook kun je zelf donor zijn om iemand anders te helpen. Bijvoorbeeld door een nier af te staan.

Dit krijg je vergoed

Als jij zelf een orgaan of weefsel ontvangt, vergoedt Jaaah basis:

 • specialistisch geneeskundige zorg in verband met de selectie van de donor
 • operatief verwijderen van het orgaan of weefsel bij de donor
 • onderzoeken, bewaren en vervoeren van het orgaan of weefsel voor de transplantatie, als dit van een overleden donor komt
 • transplantatie van het orgaan of weefsel
 • alle zorg voor de donor, die onder de basisverzekering valt en verband houdt met zijn of haar ziekenhuisopname voor selectie en verwijdering van het orgaan of weefsel. Dit geldt tot 13 weken na ontslag uit het ziekenhuis voor die opname (bij een levertransplantatie tot een half jaar na ontslag)

Heeft je donor zelf geen basisverzekering (bij ons of een andere zorgverzekeraar)? Dan vergoedt Jaaah basis ook:

 • openbaar vervoer (2e klas) binnen Nederland van en naar alle hierboven genoemde zorg voor je donor. Als dat medisch noodzakelijk is, kan dit ook per auto
 • vervoer van je donor naar Nederland en terug, als je donor in het buitenland woont, maar de transplantatie van nier, beenmerg of lever gebeurt in Nederland
 • overige kosten die verband houden met de transplantatie en die je donor maakt doordat die in het buitenland woont

Als je zelf donor bent, vergoedt Jaaah basis:

 • je kosten van openbaar vervoer (2e klas) van en naar alle hierboven genoemde zorg. Als dat medisch noodzakelijk is, kan dit ook per auto
 • je vervoer naar Nederland en terug, als je in het buitenland woont, maar de transplantatie van je nier, beenmerg of lever gebeurt in Nederland
 • je overige kosten die verband houden met de transplantatie, die je maakt doordat je in het buitenland woont
 • zorg die je nodig hebt na de 13 weken na ontslag uit het ziekenhuis (of een half jaar als het gaat om een levertransplantatie) volgens de geldende vergoedingen

Weefsels en organen worden getransplanteerd in een ziekenhuis in:

 • Nederland
 • ander EU- of EER-land
  Naast Nederland maken de volgende lidstaten deel uit van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus (Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, en Zweden. Zwitserland is hiermee gelijkgesteld. De EER-landen (staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte) zijn Liechtenstein, Noorwegen en IJsland
 • ander land, als de donor daar woont en de donor en ontvanger echtgenoten zijn, geregistreerd partners of bloedverwanten in de 1e, 2e of 3e graad

Hier kun je terecht

 • ziekenhuis in 1 van de hierboven genoemde landen

Wat niet vergoed wordt

 • als je zelf donor bent en in het buitenland woont: je verblijfskosten in Nederland en inkomsten die je misloopt
 • als je donor in het buitenland woont en jij bent ontvanger: de verblijfskosten in Nederland van je donor en inkomsten die je donor misloopt

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in sommige gevallen

Ontvang je zelf een orgaan of weefsel? Dan geldt het eigen risico (ook voor de zorg aan de donor die Jaaah basis vergoedt).

Ben je zelf donor? Dan geldt het eigen risico niet voor:

 • zorg ná de periode van 13 weken of (bij levertransplantatie) een half jaar, als die zorg verband houdt met je ziekenhuisopname voor selectie en verwijdering van het orgaan of weefsel
 • vervoer van en naar de zorg die in de eerste 13 weken of (bij levertransplantatie) het eerste half jaar voor jou als donor wordt vergoed

Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Nee, geen voorschrift of verwijzing

Als je een orgaan ontvangt, ben je al in behandeling. Als je zelf donor wordt, dan is een voorschrift of verwijzing ook niet nodig.

Toestemming

Nee, geen toestemming. Maar let op! Soms wel een verklaring van je arts

Voor donorzorg na de 13e week (of bij levertransplantatie het half jaar) moet je een verklaring van je arts hebben. Daaruit moet blijken dat de zorg verband houdt met je ziekenhuisopname voor selectie en voor verwijdering van het orgaan of weefsel. Waarom is dat? Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we geen eigen risico inhouden.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de transplantatiezorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Als donor kun je sommige onkosten vergoed krijgen

Er is een subsidieregeling als je zelf donor bent. De Nederlandse Transplantatiestichting kan je er alles over vertellen.