Orthesen

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt orthesen als je aan deze 2 voorwaarden voldoet:

  1. je hebt een ernstige aandoening waardoor je beperkingen hebt met houding en beweging (motorische handicap)
  2. je hebt altijd een orthese nodig om dit te corrigeren.

De minimale gebruikstermijn van een orthese is 2 jaar.

Hier kun je terecht

  • leverancier van orthesen

Wat niet vergoed wordt

  • eenvoudige orthesen, zoals steunzolen
  • orthesen voor tijdelijk gebruik
  • orthesen die je alleen bij het sporten gebruikt

Andere vergoedingen

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben van je medisch specialist. Bij vervanging kan dit ook van je behandelend arts zijn.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je de orthese koopt, moet je toestemming van ons hebben. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier.

Laatste puntjes...

Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.