Persoonsalarmering

Als je in noodsituaties niet zelf de telefoon kan bedienen.

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor het persoonsalarmering. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Dit krijg je vergoed

Persoonsalarmering is apparatuur waarmee je in noodsituaties hulp kan inschakelen, als je zelf de telefoon niet kan bedienen. Dat ondersteunt je om zelfstandig te blijven wonen, als je je nog goed kan redden, maar door ziekte of beperking wel een verhoogd risico loopt om in een noodsituatie terecht te komen. Bijvoorbeeld omdat je een ernstige hartaandoening hebt.

Jaaah basis vergoedt persoonsalarmering als je aan deze 5 voorwaarden voldoet:

  1. je hebt een lichamelijke beperking
  2. je hebt door een ziekte of beperking een grotere kans dan normaal om in een noodsituatie terecht te komen
  3. in die noodsituatie moet je meteen medische of technische hulp in kunnen roepen om medische complicaties te voorkomen
  4. je bent in die noodsituatie niet in staat om zelf een telefoon te bedienen
  5. je bent voor een langere periode alleen, waardoor er niemand is die je kan helpen

De alarmering bestaat uit een basisstation in huis en een draagbare en draadloze noodschakelaar met alarmknop. In een noodsituatie maak je via de alarmknop contact met de meldkamer. Zij schakelen dan familie, buren, mantelzorgers of een professionele hulpverlener in.

Hier kun je terecht

  • leverancier van apparatuur voor persoonsalarmering

Wat niet vergoed wordt

  • abonnementen
  • nieuwe batterijen of oplaadapparatuur
  • bewakingsapparatuur om wiegendood te voorkomen
  • persoonsalarmering met een sociale indicatie. Een sociale indicatie betekent dat je je niet veilig of zeker voelt om alleen te blijven en bang bent om te vallen. Er is dan geen medische reden voor persoonsalarmering. De gemeente vergoedt de persoonsalarmering dan soms wel

Heb je een Wlz-indicatie? Dan komen de kosten van de alarmering voor rekening van je zorgverlener.

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen wettelijke eigen bijdrage.
Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in sommige gevallen

Je krijgt de apparatuur voor persoonsalarmering in bruikleen. Daarom geldt geen eigen risico. Koop je deze zelf? Dan geldt het eigen risico wel.
Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift/verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts.

Toestemming

Ja, toestemming

Je hebt vooraf toestemming nodig. Toestemming vraag je met een indicatieformulier. Je arts vult dat voor je in.

Laatste puntjes...

De officiƫle vergoeding van de Regeling zorgverzekering geldt

De Regeling omschrijft apparatuur voor alarmering in artikel 2.6, onderdeel t en in artikel 2.26 als hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering. Hieronder vallen ook daisyspelers.