Persoonsalarmering

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt persoonsalarmering als je aan deze 6 voorwaarden voldoet:

 1. je kunt jezelf sociaal en bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) redden
 2. je hebt een lichamelijke handicap en door een ziekte of beperking een grotere kans dan normaal om in een noodsituatie terecht te komen
 3. in die noodsituatie moet je meteen medische of technische hulp in kunnen roepen om medische complicaties te voorkomen
 4. je bent in die noodsituatie niet in staat om zelf een telefoon te bedienen
 5. je bent voor een langere periode alleen, waardoor er niemand is die je kan helpen
 6. de persoonsalarmering maakt het mogelijk om zelfstandig te blijven wonen

Hier kun je terecht

 • leverancier van apparatuur voor persoonsalarmering

Wat niet vergoed wordt

 • abonnementen
 • nieuwe batterijen of oplaadapparatuur
 • bewakingsapparatuur om wiegendood te voorkomen
 • persoonsalarmering met een sociale indicatie. Een sociale indicatie betekent dat je je niet veilig of zeker voelt om alleen te blijven en bang bent om te vallen. Er is dan geen medische reden voor persoonsalarmering. De gemeente vergoedt de persoonsalarmering dan soms wel

Heb je een Wlz-indicatie? Dan komen de kosten van de alarmering voor rekening van je zorgverlener.

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in sommige gevallen

Je krijgt de apparatuur voor persoonsalarmering in bruikleen. Daarom geldt geen eigen risico. Koop je deze zelf? Dan geldt het eigen risico wel. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts.

Toestemming

Ja, toestemming

Je hebt vooraf toestemming nodig. Die vraag je met het contactformulier. Je stuurt een indicatieformulier mee, dat je arts heeft ingevuld, en een offerte van de leverancier.

Laatste puntjes...

Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.