Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)

Wil je verpleging en verzorging thuis liever zelf regelen? Dat kan met een persoonsgebonden budget.

Dit krijg je vergoed

Als je recht hebt op Verpleging en verzorging thuis en je wilt zelf meer regie over je zorg, dan kun je een persoonsgebonden budget (‘Zvw-pgb’) aanvragen.

Met een Zvw-pgb ben je verantwoordelijk voor het inhuren, inroosteren en betalen van je zorgverleners. Je moet er ook voor zorgen dat de zorg van goede kwaliteit is en dat de zorgverleners hun zorg op elkaar afstemmen. En je moet aan ons uitleggen hoe je je Zvw-pgb gebruikt hebt.

Een Zvw-pgb vraagt dus het nodige van je. Kun je zelf niet aan alle regels voldoen? Iemand anders mag dat ook voor je doen. Maar je mag geen gebruik maken van een pgb-bureau of andere organisatie of persoon die tegen betaling je Zvw-pgb beheert.

De precieze voorwaarden staan in het reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2022.

Je vraagt een Zvw-pgb aan met het aanvraagformulier. Als wij het formulier hebben ontvangen, bellen wij je op voor een ‘bewuste keuze gesprek’. Daarin bespreken we je aanvraag, en gaan wij na of alles voor jou en voor ons duidelijk is.

Wij beslissen meestal binnen 6 weken. Als je aanvraag akkoord is, krijg je van ons een toestemmingsbrief. Daarin staat hoeveel uren zorg je maximaal vergoed krijgt. Met de brief kun je contracten gaan sluiten met zorgverleners.

Hier kun je terecht

Wat niet vergoed wordt

  • zorg die de gemeente regelt, zoals huishoudelijke hulp (let op, want die zorg staat vaak wél in je zorgplan)
  • verpleging en verzorging als je een indicatie onder de Wet langdurige zorg hebt

Zorgverlener zonder contract

Misschien kies je liever een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een zorgverlener met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke zorgverleners we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Nee, geen eigen risico

Deze zorg valt niet onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, altijd

  • indicatiestelling van een hbo-verpleegkundige
  • bij zorg in de laatste levensfase: de hbo-verpleegkundige en de huisarts hebben samen vastgesteld dat intensievere zorg nodig is omdat de laatste levensfase is aangebroken. Dit moet de hbo-verpleegkundige in het zorgdossier vastleggen

Toestemming

Ja, toestemming

Je vraagt ons vooraf toestemming met het aanvraagformulier. Als we die goedkeuren, krijg je een toestemmingsbrief. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals zorg die je gemeente regelt.

Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je goede zorg krijgt

Lees daarom vooraf goed het reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2022. Daarin staat waar je allemaal aan moet denken. Meer informatie vind je ook op www.pgb.nl.

Soms moet je het declaratieformulier Zvw-pgb gebruiken

Je gebruikt dit formulier om rekeningen van informele zorgverleners te declareren, of rekeningen van formele zorgverleners met een AGB-code die begint met 91. Rekeningen van andere formele zorgverleners kun je zonder dat formulier declareren. Meer daarover lees je in het reglement Zvw-pgb.