Plastische chirurgie

Heb je brandwonden of littekens na een ongeluk? Of een aangeboren afwijking aan je uiterlijk? Dan, en in andere gevallen, kan plastische chirurgie een oplossing zijn.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt plastische chirurgie bij:

 1. afwijkingen van het uiterlijk als je daardoor een aantoonbare lichamelijke functiestoornis
  Voorbeeld: je kunt je hand niet goed dichtdoen, en daardoor moeilijk dingen vastpakken
  hebt
 2. verminkingen
  Een niet-aangeboren ernstige misvorming van een lichaamsdeel, die in het dagelijks leven meteen opvalt. Camoufleren met kleding of make-up is niet mogelijk. Bijvoorbeeld: brandwonden, amputatie
  door een ziekte, ongeluk of medische behandeling
 3. verlamde of verslapte bovenoogleden, als dat je gezichtsveld ernstig beperkt of als dat komt door een aangeboren afwijking of chronische aandoening die je bij de geboorte al had
 4. het verwijderen van borstprothesen als dat medisch noodzakelijk is
 5. het plaatsen of vervangen van borstprothesen als je borst (geheel of gedeeltelijk) geamputeerd is
 6. het plaatsen of vervangen van borstprothesen als bij jou als (trans)vrouw het borstweefsel niet ontwikkeld is (agenesie) of ontbreekt (aplasie)
 7. deze aangeboren afwijkingen: lip-, kaak- en gehemeltespleet, misvorming van botten in het gezicht, goedaardige woekering van bloedvaten of lymfevaten of bindweefsel, een geboortevlek of misvorming van urinewegen of geslachtsorganen
 8. het veranderen van primaire geslachtskenmerken als transseksualiteit bij je is vastgesteld

Wij vergoeden plastische chirurgie bij genderincongruentie alleen als onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd:

 • volgens de internationale richtlijnen voor de behandeling en begeleiding van transseksuelen van de Standard of Care (SOC) van de WPATH (voorheen HBIGDA), en
 • door een multidisciplinair genderteam met een duidelijke regie tijdens het hele behandeltraject. Het team is gespecialiseerd op het gebied van geprotocolleerde behandeling van transseksuelen
Lees verder

Lees voor meer informatie ook het document ‘plastische chirurgie’.

Jaaah basis vergoedt dan ook verpleging en verzorging, paramedische zorg

Fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diƫtetiek
, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen die je door de ingreep nodig hebt.

Is het nodig dat je voor de zorg wordt opgenomen? Dan vergoedt Jaaah basis de Ziekenhuisopname.

Hier kun je terecht

Bij de plastisch chirurg, of andere medisch specialist
Een anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-darm-leverarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog
die plastische chirurgie doet. Die moet werken in het ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum (ZBC
Net als een ziekenhuis een instelling voor medisch-specialistische zorg, maar meestal voor niet-spoedeisende, minder complexe zorg waarvoor je niet wordt opgenomen
). In geval van genderincongruentie moeten de zorg en de zorgverlener voldoen aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven.

Wat niet vergoed wordt

 • wegzuigen van onderhuids vet (liposuctie) van de buik
 • borstvergroting, in andere gevallen dan hierboven
 • operatie van flaporen

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een verwijzing

Voordat je naar de medisch specialist gaat, moet je een verwijzing hebben van je huisarts, een andere medisch specialist, jeugdarts, bedrijfsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde.

Voor acute zorg
Zorg die niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie
heb je geen verwijzing nodig.

Toestemming

Ja, meestal

Voor behandelingen die op de ‘limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg
Een lijst met behandelingen die je alleen vergoed krijgt na toestemming. De lijst is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde
’ staan, moet je vooraf toestemming van ons hebben. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Wachtlijst? Neem contact op met de ZorgConsulent

Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk terecht kunnen. Als er een wachtlijst is, kun je onze ZorgConsulent vragen je naar een ander ziekenhuis te bemiddelen. Ook in andere situaties kun je de ZorgConsulent vragen om te bemiddelen.