Prenatale screening

Wil je tijdens je zwangerschap de kans laten bepalen dat je kindje een aangeboren afwijking heeft, zoals een open ruggetje of het syndroom van Down? Dat kan met prenatale screening.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt:

 • counseling: gesprek(ken) met je verloskundige, huisarts of gynaecoloog over de verschillende soorten prenatale screening en de voor- en nadelen daarvan
 • combinatietest
  Een combinatie van bloedonderzoek, en een nekplooimeting (echo) bij het ongeboren kindje
  of NIPT
  Niet-invasieve prenatale test (een bloedonderzoek bij jou als zwangere waarmee het risico voor je kindje op het syndroom van Down, Edwards en Patau wordt onderzocht.)
   als je daarvoor een medische indicatie hebt, bijvoorbeeld door je leeftijd, verloop van een eerdere zwangerschap of erfelijke aandoening in de familie. Je kunt deze testen laten doen als je tussen de 9 en 14 weken zwanger bent
 • 20-weken echo (structureel echoscopisch onderzoek)
Je kiest zelf of je prenatale screening wilt, en welke vorm.
Lees verder

Blijkt uit de combinatietest, NIPT of 20-weken echo een verhoogde kans op een aangeboren aandoening bij je ongeboren kindje? Of is er een andere medische indicatie? Dan vergoedt Jaaah basis ook prenataal vervolgonderzoek. Bijvoorbeeld een vlokkentest, een vruchtwaterpunctie of een uitgebreidere echo (geavanceerd ultrageluidsonderzoek). 

De overheid heeft een website met informatie over prenatale screening.

Je kunt de NIPT ook krijgen zonder medische indicatie. Die wordt betaald uit een subsidieregeling van de overheid. Je moet dan wel meedoen aan onderzoek (de TRIDENT-2 studie) en je betaalt zelf € 175. Dit vergoeden wij niet. Je verloskundige, huisarts of gynaecoloog vraagt de test voor je aan. In het buitenland geldt de subsidieregeling niet. Dan moet je de NIPT zonder medische indicatie helemaal zelf betalen.

Hier kun je terecht

 • verloskundige
 • huisarts
 • gynaecoloog
 • voor 20-weken echo: ook bij een echoscopisch centrum
 • voor NIPT: bij een bloedprikpost (via je verloskundige, huisarts of gynaecoloog)

Wat niet vergoed wordt

 • kosten boven het Nederlands tarief van de NIPT met medische indicatie, als je die in het buitenland laat doen

Zorgverlener zonder contract

Misschien kies je liever een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een zorgverlener met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke zorgverleners we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage (maar let op bij NIPT)

Voor prenatale screening betaal je geen wettelijke eigen bijdrage. Maar voor NIPT zonder medische indicatie betaal je € 175 zelf.
Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Meestal niet, maar in sommige gevallen wel

Het eigen risico geldt niet voor:

 • counseling
 • structureel echoscopisch onderzoek 
 • de combinatietest op medische indicatie
 • geavanceerd ultrageluidsonderzoek
 • vlokkentest
 • vruchtwaterpunctie

Het eigen risico geldt wel voor:

 • aanvullend onderzoek, zoals chromosoomonderzoek dat naast de vlokkentest of vruchtwaterpunctie in rekening wordt gebracht
 • NIPT op medische indicatie

Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift/verwijzing

Ja, in sommige gevallen

Van je verloskundige, huisarts of gynaecoloog voor de NIPT of prenataal vervolgonderzoek als je geen combinatietest hebt gehad. 

Toestemming

Nee, geen toestemming

Je hoeft voor deze zorg geen toestemming te vragen.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show) .En wat je allemaal aan ons moet doorgeven, zoals de geboorte van je kind.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de prenatale screening die verloskundigen en medisch specialisten normaal gesproken als onderdeel van verloskundige zorg verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.