Prothesen

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt prothesen voor het vervangen van:

 • armen en handen, benen en voeten, schouders, heupen en bekken
 • stembanden

Daarnaast vergoedt Jaaah basis ook een liner of stompkous, als je die bij je prothese nodig hebt.

Jaaah basis vergoedt ook prothesen voor het vervangen of bedekken van:

 • oogbol, inclusief scleraschalen
  Een scleraschaal is een prothese die de oogbol voor een deel bedekt. Een scleralens lijkt op een contactlens, met een gekleurde iris
  en -lenzen zonder visuscorrectie
 • gezicht, inclusief neus en oren

Verderop bij ‘Details per hulpmiddel’ staan de hulpmiddelen die hieronder vallen.

Hier kun je terecht

 • leverancier van prothesen

Andere vergoedingen

Stemprothesen die in het ziekenhuis geplaatst worden, vallen onder de vergoeding Medisch specialist.

Scleralenzen met visuscorrectie vallen onder de vergoeding Brillenglazen en lenzen bij medische indicatie.

Gebitsprothesen vallen onder de vergoeding Gebitsprothese ('kunstgebit') vanaf 18 jaar of Tandheelkundige zorg tot 18 jaar.

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in sommige gevallen

Krijg je het hulpmiddel in eigendom, dan geldt het eigen risico. Bij ‘Details per hulpmiddel’ hieronder staat bij welke hulpmiddelen dat zo is. Bij bruikleen geldt geen eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben. Bij ‘Details per hulpmiddel’ hieronder staat van welke zorgverlener je het voorschrift krijgt.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Bij ‘Details per hulpmiddel’ hieronder staat of toestemming nodig is en hoe je die regelt.

Details per hulpmiddel

Prothesen voor armen en handen, schouders, heupen en bekken

 • je moet een voorschrift hebben van je medisch specialist of physician assistant
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • je krijgt dit hulpmiddel in eigendom
 • de minimale gebruikstermijn is 3 jaar

Prothesen voor benen en voeten

 • je moet een voorschrift hebben van je medisch specialist of physician assistant
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • je krijgt dit hulpmiddel in bruikleen. Ben je jonger dan 18 jaar, dan krijg je het in eigendom
 • de minimale gebruikstermijn is 3 jaar. Ben je jonger dan 18 jaar, dan is die 2 jaar

Bekrachtigde arm- en beenprothesen

 • je moet een voorschrift hebben van je medisch specialist of physician assistant
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • je krijgt dit hulpmiddel in bruikleen
 • de minimale gebruikstermijn is 5 jaar

Stompkousen

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of physician assistant
 • je hebt geen toestemming nodig
 • je krijgt dit hulpmiddel in eigendom
 • je krijgt maximaal 6 stompkousen per jaar

Liner

 • je moet een voorschrift hebben van je medisch specialist of physician assistant
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • je krijgt dit hulpmiddel in eigendom
 • de minimale gebruikstermijn is 1 jaar

Stemprothesen

 • je moet een voorschrift hebben van je medisch specialist
 • je hebt geen toestemming nodig
 • je krijgt dit hulpmiddel in eigendom

Oogprothesen, scleraschalen en scleralenzen zonder visuscorrectie

 • je moet een voorschrift hebben van je oogarts
 • je hebt geen toestemming nodig
 • je krijgt dit hulpmiddel in eigendom
 • de minimale gebruikstermijn van scleralenzen is 1 jaar

Gezichtsprothesen (inclusief neus en oren)

 • je moet een voorschrift hebben van je medisch specialist
 • je hebt toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • je krijgt dit hulpmiddel in eigendom
 • de minimale gebruikstermijn is 5 jaar

Laatste puntjes...

Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.