Pruik

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt maximaal  457,50 voor een pruik, als je helemaal of voor een deel kaal wordt of bent door een medische behandeling of een aandoening.

De minimale gebruikstermijn van een pruik is 1 jaar.

Hier kun je terecht

  • leverancier van pruiken

Wat niet vergoed wordt

  • pruiken bij klassieke mannelijke kaalheid
  • gebruikelijke hoofdbedekking, zoals hoeden, petten, bandana’s en mutsen
  • verzorging en onderhoud van je pruik

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Ja, in sommige gevallen

Je betaalt geen eigen bijdrage omdat de wet dat bepaalt, zoals bij bijvoorbeeld orthopedische schoenen of een kunstgebit. Maar je betaalt wel meerkosten: als de pruik meer kost dan  457,50, betaal je het bedrag daarboven zelf. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of oncologieverpleegkundige.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je de pruik koopt, moet je toestemming hebben. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier.

Laatste puntjes...

Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.