Psychische zorg bij de huisarts

Ook bij psychische klachten is je huisarts je eerste aanspreekpunt.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt psychische zorg door je huisarts of door de praktijkondersteuner ggz (POH-ggz) voor alle leeftijden. Dit kunnen gesprekken zijn, maar ook een online programma. Jaaah basis vergoedt ook medicijnen die je huisarts of POH-ggz voorschrijft (uit de vergoeding Geneesmiddelen).

Je huisarts of POH-ggz behandelt alleen lichte klachten. Heb je meer of andere zorg nodig, dan kan de huisarts je doorverwijzen. Daarover lees je meer onder ‘Andere vergoedingen’.

Hier kun je terecht

  • huisarts of POH-ggz die onder verantwoordelijkheid van je huisarts werkt

Wat niet vergoed wordt

  • bewegingsgerichte therapie
  • anonieme behandeling via internet

Andere vergoedingen

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kan je huisarts bij ernstige klachten doorverwijzen naar de jeugd-ggz. De gemeente regelt deze zorg.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Nee, geen eigen risico

Deze zorg valt niet onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Nee, geen voorschrift of verwijzing

Je kunt direct naar een zorgverlener voor deze zorg.

Toestemming

Nee, geen toestemming

Je hoeft voor deze zorg geen toestemming te vragen.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: zorg die huisartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.