Repatriëring

Word je tijdens een reis ernstig ziek, of heb je ernstig letsel door een ongeval? Dan geldt voor de medische zorg die je nodig hebt de vergoeding Buitenland: spoedeisende zorg. Het kan zijn dat onze alarmcentrale Zorgassistance vindt dat er een medische noodzaak is om je naar een Nederlands ziekenhuis te vervoeren voor bijvoorbeeld (vervolg)behandeling of verder herstel. Dat noemen we repatriëring.

Heb je zorg in het buitenland nodig? Dan moet je zo snel mogelijk contact opnemen met onze alarmcentrale Zorgassistance. Dit kan 24/7 via telefoonnummer +31 (0)88 668 97 77.

Dit krijg je vergoed

Vergoedt Jaaah basis het vervoer niet? En vertrek je voor maximaal 180 dagen naar het buitenland? Dan vergoedt Jaaah op reis repatriëring.

Jaaah op reis vergoedt:

  • vervoer naar een ziekenhuis in Nederland met de medische begeleiding die daarbij hoort
  • extra kosten van verblijf tot maximaal  150 per dag, als je ergens anders naartoe vervoerd moet worden maar dat om medische redenen nog niet kan

Maar alleen als onze alarmcentrale Zorgassistance dit regelt.

Hier kun je terecht

  • onze alarmcentrale Zorgassistance
    +31 (0)88 668 97 77

Wat niet vergoed wordt

  • vervoer naar huis, als dat door je ziekte of letsel niet kan met het geplande vervoermiddel
  • vervoer naar huis, als je dat zelf wilt, maar onze alarmcentrale dat niet nodig vindt

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Nee, geen eigen risico

Deze zorg valt niet onder je eigen risico. Als Jaaah basis het vervoer vergoedt, geldt het eigen risico wel. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Nee, geen voorschrift of verwijzing

Je hebt voor repatriëring geen verwijzing nodig.

Toestemming

Ja, toestemming

Onze alarmcentrale Zorgassistance bepaalt of repatriëring nodig is. En regelt dit. Als je de repatriëring zelf regelt, krijg je mogelijk niet alles vergoed. Onze alarmcentrale Zorgassistance is altijd bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)88 668 97 77. Jaaah op reis vergoedt telefoonkosten vanuit het buitenland naar onze alarmcentrale.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Je geeft toestemming voor uitwisseling medische gegevens

Je geeft toestemming aan de medisch adviseur van onze alarmcentrale Zorgassistance om, als dat nodig is, gegevens over te dragen aan onze medisch adviseur. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over je behandeling of repatriëring.

Ga je voor langer dan 180 dagen naar het buitenland? Dan geen Jaaah op reis

Als je voor langer dan 180 dagen naar het buitenland vertrekt, dan ben je in het buitenland niet verzekerd. Ook niet de eerste 180 dagen na je vertrek.