Medisch-specialistische revalidatie

Heb je door ziekte of een ongeval (tijdelijk) problemen met bijvoorbeeld bewegen? Dan kan revalidatie helpen om zo goed mogelijk verder te gaan met je leven.

Dit krijg je vergoed

Revalideren kan vaak in de ‘eerstelijn’. Daarmee bedoelen we dat je fysiotherapie, oefentherapie of Ergotherapie krijgt. Maar soms is je situatie te complex. Dan krijg je medisch-specialistische revalidatie.

Jaaah basis vergoedt medisch-specialistische revalidatie door een revalidatiearts. Die stelt een indicatie en bepaalt wat voor jou de beste behandeling is.

Stelt de revalidatiearts vast dat je intensieve behandeling nodig hebt door een team van verschillende zorgverleners? Dan is dat interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie. Dat vergoedt Jaaah basis als je aan alle 6 voorwaarden hieronder voldoet:

  1. je hebt problemen met bewegen, communiceren, je denkvermogen of gedrag. Dit komt door stoornissen of aandoeningen in het bewegingsapparaat, het zenuwstelsel, het hart- of longsysteem, of oncologische aandoeningen
  2. je hebt problemen op meer gebieden (bijvoorbeeld mobiliteit, zelfverzorging en communicatie), en die problemen hangen met elkaar samen
  3. behandeling door een team van verschillende zorgverleners geeft beter resultaat om een handicap te voorkomen, verminderen of overwinnen
  4. naar inschatting van je arts levert adequate behandeling in de eerste lijn (door bijvoorbeeld huisarts, psycholoog en fysiotherapeut) onvoldoende resultaat op
  5. je kunt door deze zorg zelfstandig blijven functioneren, of zoveel zelfstandigheid behouden die met je beperkingen redelijkerwijs mogelijk is. Of je kunt bijvoorbeeld weer geheel of gedeeltelijk functioneren binnen je gezin, school of werk
  6. een revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de revalidatiezorg
Lees verder

Krijg je interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie en verwacht je revalidatiearts betere of snellere resultaten als je wordt opgenomen? Dan vergoedt Jaaah basis ook de opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum

Een instelling voor medisch-specialistische zorg die gespecialiseerd is in medisch-specialistische revalidatie
.

Hier kun je terecht

  • ziekenhuis
  • revalidatiecentrum
    Een instelling voor medisch-specialistische zorg die gespecialiseerd is in medisch-specialistische revalidatie

Andere vergoedingen

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een verwijzing

Voordat je naar de revalidatiearts gaat, moet je een verwijzing hebben van je huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts of medisch specialist
Een anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-darm-leverarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog
.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Ga je naar een zorgverlener met wie wij geen contract hebben? Dan moet je voor interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie zonder opname vooraf toestemming van ons hebben. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de revalidatiezorg die revalidatieartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.