Second opinion

Twijfel je of een ingrijpende behandeling wel nodig is? Of over de diagnose van je arts? Dan kun je een second opinion laten doen.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt een second opinion als aan deze 5 voorwaarden is voldaan:

  1. het gaat om zorg die onder Jaaah basis valt, zoals zorg van de medisch specialist. Of dat zo is, staat in de vergoedingen
  2. de diagnostiek of voorgestelde behandeling waar de second opinion over gaat, valt ook onder Jaaah basis
  3. de arts die de second opinion doet, werkt in hetzelfde vakgebied als je eigen zorgverlener
  4. je hebt een verwijzing van een arts. Dit kan je eigen zorgverlener zijn, of je huisarts
  5. je gaat met de second opinion terug naar je eigen zorgverlener
Lees verder

De arts

Met arts bedoelen wij in deze vergoeding ook: een tandarts
die de second opinion doet, geeft alleen de eigen mening en neemt de behandeling dus niet over. Het is daarom belangrijk om je wens voor een second opinion eerst te bespreken met je eigen zorgverlener.

Hier kun je terecht

  • arts die werkt in hetzelfde vakgebied als je eigen zorgverlener

Wat niet vergoed wordt

  • second opinion over de mate waarin je arbeidsongeschikt bent
  • kosten voor een kopie van je medisch dossier, als je eigen zorgverlener of het ziekenhuis die in rekening brengt

Andere vergoedingen

Voor een ‘second opinion’ over Verpleging en verzorging in de eigen omgeving of Geneeskundige ggz gelden die vergoedingen.

Zorgverlener zonder contract

Misschien kies je liever voor een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. De maximale bedragen staan in onze vergoedingen. Ga je bijvoorbeeld voor een second opinion naar een medisch specialist? Kijk dan in de vergoeding Medisch specialist, onder 'Zorgverlener zonder contract'.

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, meestal

Voor een second opinion over zorg door een huisarts of over verloskundige zorg geldt geen eigen risico. Voor een second opinion over andere zorg geldt het eigen risico wel. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een verwijzing

Voordat je de second opinion krijgt, moet je een verwijzing hebben van een arts. Dit kan je eigen zorgverlener zijn als dat een arts is. Anders moet je langs je huisarts voor een verwijzing.

Toestemming

Nee, geen toestemming

Je hoeft voor deze zorg geen toestemming te vragen.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die je eigen zorgverlener normaal gesproken verleent.

De ZorgConsulent helpt je

Informatie en advies over een second opinion kun je ook altijd vragen aan onze ZorgConsulent.