Steunkousen en andere hulpmiddelen bij vaatproblemen

Dit krijg je vergoed

Je slagaders en aders zorgen voor transport van het bloed door je lichaam. En lymfevaten voor transport van lymfevocht van organen naar lymfeklieren. Maar soms doen ze hun werk niet goed en heb je steunkousen of een compressie-apparaat nodig om trombose of oedeem te voorkomen.

Jaaah basis vergoedt de bij ‘Details per hulpmiddel’ hieronder genoemde hulpmiddelen als je aan deze 2 voorwaarden voldoet:

  1. je aders of lymfevaten zorgen niet meer goed voor het transport van bloed of lymfevocht, en
  2. je hebt altijd een hulpmiddel nodig om dit te compenseren

Voor steunkousen geldt ook nog dat deze een drukklasse 2 of hoger moeten hebben. Dat zijn ‘therapeutisch elastische kousen’. Als je die niet zelf aan en uit kunt doen, vergoedt Jaaah basis ook een aantrek- en uittrekhulp.

Hier kun je terecht

  • leverancier van steunkousen of andere hulpmiddelen bij vaatproblemen

Wat niet vergoed wordt

  • steunkousen na het weghalen van spataderen
  • steunkousen met drukklasse 1

Andere vergoedingen

Heb je hulp nodig van een verzorger of verpleegkundige bij het aan- en uitdoen van steunkousen omdat je dat zelf niet kunt met een aantrek- en uittrekhulp? Die hulp valt onder de vergoeding Verpleging en verzorging in de eigen omgeving.

Krijg je steunkousen vanwege een operatie of andere ziekenhuisbehandeling? Dan geldt de vergoeding Medisch specialist.

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in sommige gevallen

Krijg je het hulpmiddel in eigendom, dan geldt het eigen risico. Bij ‘Details per hulpmiddel’ hieronder staat bij welke hulpmiddelen dat zo is. Bij bruikleen geldt geen eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben. Bij ‘Details per hulpmiddel’ hieronder staat van welke zorgverlener je het voorschrift krijgt.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je het hulpmiddel koopt of krijgt, moet je toestemming hebben. Bij ‘Details per hulpmiddel’ hieronder staat hoe je die regelt.

Laatste puntjes...

Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.