Stoppen met roken

Wil je graag stoppen met roken en heb je daar hulp bij nodig? Dan kun je meedoen met een stoppen-met-rokenprogramma.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt:

  • korte ondersteunende adviezen, en
  • 1 keer per kalenderjaar een stoppen-met-rokenprogramma, en nicotinevervangers en geneesmiddelen die daarbij horen
Lees verder

Het stoppen-met-rokenprogramma is bedoeld om te stoppen met roken door je gedrag te veranderen. Je krijgt advies, persoonlijke en telefonische coaching, of een groepstraining, en nicotinevervangers of geneesmiddelen als dat nodig is.

Heb je een heel programma niet nodig, maar wil je wel graag kort advies? Dan kun je dat altijd aan je huisarts vragen. Of aan je verloskundige of medisch specialist

Een anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-darm-leverarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog
, als je daar toch al onder behandeling bent.

Hier kun je terecht

Voor korte ondersteunende adviezen:

  • huisarts
  • verloskundige
  • medisch specialist
    Een anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-darm-leverarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog

Voor het stoppen-met-roken programma:

Andere vergoedingen

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Nee, geen eigen risico

Deze zorg valt niet onder je eigen risico. Niet voor het programma, en ook niet voor de voorgeschreven nicotinevervangers en geneesmiddelen. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, in sommige gevallen

Voor het programma zelf heb je geen verwijzing nodig. Maar voor nicotinevervangers en geneesmiddelen die bij het programma horen heb je een voorschrift nodig. Je huisarts, medisch specialist, verloskundige of verpleegkundig specialist kunnen dat voorschrift geven.

Die laatste 3 moeten wel een aanvraagformulier invullen. Dit formulier stuur je mee met je declaratie.

Toestemming

Nee, geen toestemming

Je hoeft voor deze zorg geen toestemming te vragen.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de zorg die verpleegkundigen, verloskundigen, huisartsen en medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.