Tandheelkundige zorg na een ongeval

Heb je een ongeval gehad, bijvoorbeeld een bal tegen je gezicht of een val van je fiets? Dan kan het nodig zijn de schade aan je gebit te herstellen.

Dit krijg je vergoed

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan vergoedt Jaaah basis de meeste tandheelkundige zorg. Als je 18 jaar of ouder bent, vergoedt Jaaah basis die zorg meestal niet. Ook niet na een ongeval

Met ongeval bedoelen wij in deze vergoeding: een plotselinge inwerking van geweld van buitenaf op je gebit, buiten je wil, waarbij onmiddellijk schade aan je gebit ontstaat
.

Jaaah tand bij een ongelukje vergoedt maximaal  10.000 per kalenderjaar, voor maximaal 1 ongeval. Hieronder vallen ook materiaal- en techniekkosten, bijvoorbeeld voor een kroon of gedeeltelijk kunstgebit.

Verder geldt:

 • het ongeval moet gebeurd zijn terwijl je Jaaah tand bij een ongelukje had
 • wij vergoeden de behandelingen tot 1 jaar na het ongeval
Lees verder

Wij vergoeden alleen behandelingen die nodig zijn om de schade aan je gebit te herstellen, die direct door het ongeval is ontstaan. Wil je daarnaast nog andere behandelingen aan je gebit? Bijvoorbeeld omdat een tand toch al vervangen moest worden door een kroon? Dan vergoedt Jaaah tand bij een ongelukje dit niet. Jaaah tand vergoedt dit soms wel.

Hier kun je terecht

 • tandarts
 • mondhygiënist
 • tandprotheticus

Wat niet vergoed wordt

 • volledige narcose en de voorbereiding daarvan (A20
  De codes tussen haakjes staan op de rekening van je tandarts
  , A30)
 • behandeling van schade aan je gebit door een gebeurtenis waarbij duidelijk is dat deze kan ontstaan. Zoals bijten op een hard voorwerp of het niet dragen van een gebitsbeschermer waar dat regel is
 • behandeling van schade aan je gebit die is ontstaan of verergerd door eten

Andere vergoedingen

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Nee, geen eigen risico

Deze zorg valt niet onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Nee, geen voorschrift of verwijzing

Je kunt direct naar een zorgverlener voor deze zorg.

Toestemming

Ja, toestemming

Voor deze zorg moet je vooraf toestemming van ons hebben. Bij spoedeisende zorg mag dit ook achteraf. De volgende gegevens moeten bij je aanvraag zitten: een schriftelijke toelichting van je zorgverlener, behandelplan, begroting en (röntgen)foto’s. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt. Zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show), en cosmetische behandelingen.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de mondzorg die tandartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.