Tandheelkundige zorg na een ongeval

Heb je een ongeval gehad, bijvoorbeeld een bal tegen je gezicht of een val van je fiets? Dan kan het nodig zijn de schade aan je gebit te herstellen.

Dit krijg je vergoed

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan vergoedt Jaaah basis de meeste tandheelkundige zorg. Als je 18 jaar of ouder bent, vergoedt Jaaah basis die zorg meestal niet. Ook niet na een ongeval.

Heb je Jaaah beter, Jaaah best of Jaaah tand?

Die vergoeden maximaal  10.000 per kalenderjaar, voor maximaal 1 ongeval

Met ongeval bedoelen wij in deze vergoeding: een plotselinge inwerking van geweld van buitenaf op je gebit, buiten je wil, waarbij onmiddellijk schade aan je gebit ontstaat
. Hieronder vallen ook materiaal- en techniekkosten, bijvoorbeeld voor een kroon of gedeeltelijk kunstgebit.

Verder geldt:

 • het ongeval moet gebeurd zijn terwijl je Jaaah beter, Jaaah best of Jaaah tand had
 • wij vergoeden de behandelingen tot 1 jaar na het ongeval

Heb je naast Jaaah beter of Jaaah best ook Jaaah tand? Dan kun je de vergoedingen uit die verzekeringen niet bij elkaar optellen. Je kunt deze vergoeding maar 1 keer gebruiken. En krijgt dus nooit meer dan  10.000 per kalenderjaar.

Lees verder

Wij vergoeden alleen de behandelingen die nodig zijn voor herstel van de situatie direct voorafgaand aan het ongeval. Dus alleen om de schade aan je gebit te herstellen die direct door het ongeval is ontstaan. Er is geen recht op vergoeding als de indicatie voor behandeling al voor het ongeval aanwezig was. Moest een tand bijvoorbeeld toch al vervangen worden door een kroon? Dan geldt niet deze vergoeding Tandheelkundige zorg na een ongeval. Jaaah beter en Jaaah best vergoeden dit niet. Jaaah tand vergoedt dit soms wel. Dat staat in Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar (Jaaah tand).

Hier kun je terecht

 • tandarts
 • mondhygiënist
 • tandprotheticus

Wat niet vergoed wordt

 • volledige narcose en de voorbereiding daarvan (A20
  De codes tussen haakjes staan op de rekening van je tandarts
  , A30)
 • behandeling van schade aan je gebit door een gebeurtenis waarbij duidelijk is dat deze kan ontstaan. Zoals bijten op een hard voorwerp of het niet dragen van een gebitsbeschermer waar dat regel is
 • behandeling van schade aan je gebit die is ontstaan of verergerd door eten

Andere vergoedingen

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Nee, geen eigen risico

Deze zorg valt niet onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Nee, geen voorschrift of verwijzing

Je kunt direct naar een zorgverlener voor deze zorg.

Toestemming

Ja, toestemming

Voor vergoeding van tandheelkundige zorg na een ongeval uit Jaaah beter, Jaaah best of Jaaah tand moet je vooraf toestemming van ons hebben. Bij spoedeisende zorg mag dit achteraf. De volgende gegevens moeten bij je aanvraag zitten: een schriftelijke toelichting van je zorgverlener, behandelplan, begroting en (röntgen)foto’s. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt. Zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show), en cosmetische behandelingen.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de mondzorg die tandartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.