Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar (Jaaah tand)

Ben je 18 jaar of ouder en wil je je verzekeren voor tandheelkundige zorg? Dat kan met Jaaah tand!

Dit krijg je vergoed

Vanaf 18 jaar vergoedt Jaaah basis alleen de kaakchirurg, het kunstgebit, Fronttandvervanging en Bijzondere tandheelkunde. De meeste ‘gewone’ zorg van de tandarts en de mondhygiënist vergoedt Jaaah basis niet. En orthodontie alleen in heel bijzondere gevallen.

Heb je Jaaah tand?

Die vergoedt 75% van algemene tandheelkundige zorg (inclusief materiaal- en techniekkosten), tot maximaal  250 per kalenderjaar. Een eigen bijdrage die je betaalt voor een kunstgebit of voor bijzondere tandheelkunde valt hier ook onder. Maar orthodontie niet.

Hier kun je terecht

 • tandarts
 • mondhygiënist
 • tandprotheticus

Wat niet vergoed wordt

 • volledige narcose en de voorbereiding daarvan (A20
  De codes tussen haakjes staan op de rekening van je tandarts
  , A30)
 • uitwendig bleken (E97)
 • facings (V15, R78, R79)
 • behandeling van witte vlekken (M80, M81)
 • MRA
  Dit valt onder de vergoeding hulpmiddelen: MRA
  (mandibulair repositie apparaat) (G71, G72, G73)
 • gebits- en mondbeschermer (M61)
 • orthodontie

Andere vergoedingen

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Nee, geen eigen risico

Deze zorg valt niet onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Nee, geen voorschrift of verwijzing

Je kunt direct naar een zorgverlener voor deze zorg.

Toestemming

Nee, geen toestemming

Je hoeft voor deze zorg geen toestemming te vragen.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt. Zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show), en cosmetische behandelingen.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de mondzorg die tandartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.