Trombosedienst

Als je bloedverdunners gebruikt om trombose tegen te gaan, moet je regelmatig je bloed laten controleren. Je kunt dat soms ook zelf doen.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt:

  • bloedprikken door de trombosedienst
  • onderzoek om de stollingstijd van het bloed te bepalen
  • advies over geneesmiddelen om trombose te voorkomen

Meet je zelf de stollingswaarden van je bloed? Dan vergoedt Jaaah basis ook:

  • instructie voor het gebruik van de apparatuur en begeleiding bij de metingen

Hier kun je terecht

  • trombosedienst (prikpost)
  • thuis, als je zelf prikt

Andere vergoedingen

Zelfmeetapparatuur en wat daarbij hoort, valt onder de vergoeding Hulpmiddelen bij trombose.

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een verwijzing

Voordat je naar de trombosedienst gaat, moet je een verwijzing hebben van je (huis)arts of medisch specialist.

Toestemming

Nee, geen toestemming

Je hoeft voor deze zorg geen toestemming te vragen.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.