Vergoeding bij overlijden in het buitenland

Niemand wil natuurlijk dat het gebeurt, maar soms overlijdt iemand tijdens een verblijf in het buitenland.

Heb je zorg in het buitenland nodig? Dan moet je zo snel mogelijk contact opnemen met onze alarmcentrale Zorgassistance. Dit kan 24/7 via telefoonnummer +31 (0)88 668 97 77.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis kent geen vergoeding bij overlijden in het buitenland.

Heb je Jaaah beter?

Dan geldt geen vergoeding bij overlijden in het buitenland.

Heb je Jaaah best of Jaaah op reis?

Vertrek je voor maximaal 180 dagen naar het buitenland? En kom je daar te overlijden? Dan vergoeden Jaaah best en Jaaah op reis 1 van de volgende mogelijkheden:

  • uitvaart in het land van overlijden, en de heen- en terugreis daarvoor van je familieleden in de 1e of 2e graad, samen tot maximaal  7.500. We vergoeden voor de reis met de auto  0,27 per kilometer, vliegreis economy class en openbaar vervoer laagste klasse, of
  • vervoer van het stoffelijk overschot naar een land dat je nabestaanden kiezen, maar alleen als onze alarmcentrale Zorgassistance dit regelt

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze dienst betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Nee, geen eigen risico

Deze dienst valt niet onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Nee, geen voorschrift of verwijzing

Je hebt voor deze dienst geen verwijzing nodig.

Toestemming

Nee, geen toestemming. Maar iemand moet wel contact opnemen met de alarmcentrale

Bij je overlijden moet iemand zo snel mogelijk contact opnemen met onze alarmcentrale Zorgassistance. Als anderen het vervoer zelf regelen, wordt mogelijk niet alles vergoed. Onze alarmcentrale Zorgassistance is altijd bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)88 668 97 77. Jaaah best en Jaaah op reis vergoeden telefoonkosten vanuit het buitenland naar onze alarmcentrale.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Langer dan 180 dagen naar het buitenland? Dan geen vergoeding van Jaaah best of Jaaah op reis

Als je voor langer dan 180 dagen naar het buitenland vertrekt, dan geldt de vergoeding van Jaaah best of Jaaah op reis niet. Ook niet de eerste 180 dagen na je vertrek.