Vergoeding in bijzondere gevallen

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt de zorg die in de vergoedingen staat.

In bijzondere gevallen vergoedt Jaaah basis ook andere zorg. Dit moet zorg zijn die normaal hetzelfde of een beter resultaat geeft dan de zorg die bij de vergoedingen staat. En het mag geen zorg zijn die nooit verzekerd is. Je moet ons altijd vooraf toestemming vragen.

De ZorgConsulent kan je hier meer over vertellen.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Ja, in sommige gevallen

Als voor die zorg een eigen bijdrage geldt. Je vindt dat terug in de vergoedingen.
Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, meestal

Als het gaat om zorg die onder je eigen risico valt. Je vindt dat terug in de vergoedingen.
Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift/verwijzing

Ja, in de meeste gevallen

Je moet een voorschrift of verwijzing hebben als dat staat in de vergoeding voor de zorg die je wilt.

Toestemming

Ja, toestemming

Voor deze zorg moet je vooraf toestemming van ons hebben. Om je aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij een schriftelijke toelichting van je zorgverlener nodig. Vraag de toestemming aan voordat je met de behandeling begint.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wacht eerst onze beslissing af

Wij geven in principe geen toestemming als je de zorg al (voor een deel) hebt gekregen.