Voetzorg bij diabetes

Bij diabetes (diabetes mellitus, suikerziekte) zijn je voeten kwetsbaar. Goede voetzorg kan problemen voorkomen.

Dit krijg je vergoed

Of Jaaah basis deze voetzorg vergoedt, ligt aan je zorgprofiel. Je Huisarts of een podotherapeut bepaalt het zorgprofiel. Er zijn 5 zorgprofielen: 0, 1, 2, 3 en 4. Hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer zorg nodig is.

Jaaah basis vergoedt:

 1. een jaarlijkse voetcontrole als je diabetes hebt
 2. bij zorgprofiel 2 of hoger: ook de volgende voetzorg om wondjes of zweren aan je voeten te voorkomen of te behandelen:
  • uitleg over een gezonde leefstijl die voetproblemen kan voorkomen
  • regelmatig gericht voetonderzoek
  • vaststellen en behandelen van huid- en nagelproblemen, en van afwijkingen van de vorm en stand van je voeten
  • advies over de juiste schoenen

Hier kun je terecht

 • huisarts, of verpleegkundige die werkt onder verantwoordelijkheid van je huisarts
 • podotherapeut
  Soms besteedt de podotherapeut een deel van de voetzorg uit, bijvoorbeeld aan een medisch pedicure. Je podotherapeut blijft dan eindverantwoordelijk, en de kosten van de medisch pedicure zitten dan in de rekening van je podotherapeut

Wat niet vergoed wordt

 • voetverzorging zoals eelt verwijderen of nagels knippen

Andere vergoedingen

Orthopedische aanpassing van schoenen valt onder de vergoeding Orthopedische schoenen en andere schoenvoorzieningen.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Nee, geen eigen risico

Deze zorg valt niet onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Nee, geen voorschrift of verwijzing

Je kunt direct naar een zorgverlener voor deze zorg.

Toestemming

Nee, geen toestemming

Je hoeft voor deze zorg geen toestemming te vragen.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: zorg die huisartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.