Voorwaardelijk toegelaten zorg

Soms lijkt een behandeling of medicijn veelbelovend voor een bepaalde groep patiënten. Maar is nog niet genoeg onderzoek gedaan om dit met zekerheid te kunnen zeggen. Dan vergoedt de basisverzekering de zorg (nog) niet. Om het onderzoek mogelijk te maken, kan de overheid die, voor een bepaalde periode, toch toevoegen aan het basispakket. We noemen dat ‘voorwaardelijk toegelaten zorg’.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt op dit moment de volgende voorwaardelijk toegelaten behandelingen. Je moet dan wel aan de voorwaarden voldoen, zoals meedoen met het onderzoek.

 • Blaasspoelingen bij blaaspijnsyndroom
 • HIPEC-behandeling bij uitgezaaide eierstokkanker
 • HIPEC-behandeling bij uitgezaaide maagkanker
 • autologe stamceltransplantatie bij borstkanker
 • sacrale neuromodulatie bij ernstige verstopping (obstipatie)
 • dendritische celtherapie bij huidkanker: tot 1 oktober 2021
 • autologe vettransplantatie (AFT) bij borstreconstructie na borstkanker
 • TIL-behandeling bij uitgezaaide huidkanker 
 • CardioMEMS PA monitoring bij chronisch hartfalen 
 • Nusinersen (Spinraza®) bij spinale spieratrofie (SMA)
 • antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem 
 • fysiotherapie bij reumatoïde artritis
 • fysiotherapie bij axiale spondyloartritis
 • fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek of ergotherapie na ernstige COVID-19

Hoe, waar en in welke periode je de zorg kunt krijgen, staat uitgelegd in het document voorwaardelijk toegelaten zorg.

Hier kun je terecht

Dat lees je in het document voorwaardelijk toegelaten zorg.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen wettelijke eigen bijdrage.
Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico.
Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift/verwijzing

Ja, een verwijzing

Voor deze zorg moet je een verwijzing hebben van je huisarts, medisch specialist
Een anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-lever-darmarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog
, jeugdarts, bedrijfsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde.

Toestemming

Nee, geen toestemming

Je hoeft voor deze zorg geen toestemming te vragen.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Je kunt niet naar alle ziekenhuizen of zorgverleners toe

Het ziekenhuis of de andere zorgverlener moet meedoen aan het onderzoek. Anders vergoeden wij de zorg niet.