Ziekenhuisopname

Moet je voor onderzoek of behandeling ’s nachts in het ziekenhuis blijven? Dat is ziekenhuisopname.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt je opname als je voor uitgebreid onderzoek of behandeling door de medisch specialist
Een anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-darm-leverarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog
of kaakchirurg
De kaakchirurg heet officieel tandarts-specialist voor mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, kortweg MKA-chirurg
in het ziekenhuis moet overnachten.

Jaaah basis vergoedt ook de zorg die bij je opname hoort:

 • verpleging en verzorging
 • paramedische zorg
  Fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diƫtetiek
 • geneesmiddelen
 • hulpmiddelen en verbandmiddelen

Soms hoef je niet meer in het ziekenhuis te blijven. Maar heb je nog wel een hoog risico op ernstige complicaties, waarbij direct medisch-specialistische zorg nodig is. Bijvoorbeeld als je CAR-T celtherapie ondergaat voor een agressieve vorm van lymfeklierkanker. Dan vergoedt Jaaah basis ook verblijf dichtbij het ziekenhuis, als je daar te ver vandaan woont. Daarbij is geen verpleging, verzorging of paramedische zorg nodig. Jaaah basis vergoedt maximaal  82 per dag.

Hier kun je terecht

 • ziekenhuis
 • zelfstandig behandelcentrum (ZBC
  Net als een ziekenhuis een instelling voor medisch-specialistische zorg, maar meestal voor niet-spoedeisende, minder complexe zorg waarvoor je niet wordt opgenomen
  )
 • instelling die gespecialiseerd is in een bepaalde behandeling, zoals een longkliniek of een epilepsiecentrum

Als je zonder verpleging of zorg in de buurt van het ziekenhuis moet verblijven:

 • logeerhuis bij het ziekenhuis
 • hotel of andere betaalde overnachting

Andere vergoedingen

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een verwijzing

Voordat je naar de medisch specialist gaat, heb je een verwijzing nodig van je huisarts, andere medisch specialist, jeugdarts, bedrijfsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde.

Als je naar de oogarts moet, kan óók een orthoptist of optometrist
Deze moet geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici met een aanvullende aantekening voor oogheelkundig onderzoek binnen de anderhalvelijns zorg
je verwijzen.

Als je vanwege je zwangerschap of voor je bevalling naar de medisch specialist moet, kan óók je verloskundige je verwijzen.Voor acute zorg

Zorg die niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie
heb je geen verwijzing nodig.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Als je wordt opgenomen voor behandelingen die op de ‘limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg
Een lijst met behandelingen die je alleen vergoed krijgt na toestemming. De lijst is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde
’ staan, moet je vooraf toestemming van ons hebben. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt.

Wij vergoeden opname alleen bij verzekerde zorg

Jaaah basis vergoedt de ziekenhuisopname alleen als Jaaah basis de zorg van de Medisch specialist of kaakchirurg ook vergoedt.

Wij vergoeden maximaal 3 jaar doorlopende opname

Bij een onderbreking van maximaal 30 dagen geldt de opname als doorlopend. Dagen dat je buiten het ziekenhuis bent voor vakantie- of weekendverlof tellen wel mee voor het volmaken van de 3 jaar.

Let op bij opname in het buitenland

In het buitenland gelden soms andere richtlijnen voor zorg en opname. Dat staat in de vergoedingen voor spoedeisende en niet-spoedeisende (voorziene) zorg in het buitenland. Zo moet je voor een geplande opname in het buitenland vooraf toestemming van ons hebben.