Zittend ziekenvervoer

In sommige situaties vergoedt Jaaah basis je vervoerskosten naar onder meer het ziekenhuis. Of je logeerkosten, als je meer dagen achter elkaar behandeld moet worden. Het ziekenvervoer noemen wij in Jaaah basis ‘zittend ziekenvervoer’. Niet omdat je per se moet zitten, maar om verwarring met het ambulancevervoer te voorkomen.

Dit krijg je vergoed

Vervoer

Jaaah basis vergoedt zittend ziekenvervoer over maximaal 200 km enkele reis, als 1 van de volgende 7 situaties voor jou geldt:

 1. je krijgt nierdialyse
 2. je krijgt chemotherapie, immuuntherapie of bestraling (radiotherapie) bij kanker
 3. je kunt je alleen in een rolstoel verplaatsen
 4. je hebt een beperkt gezichtsvermogen en kunt je niet zonder begeleiding verplaatsen
 5. je bent jonger dan 18 jaar en je hebt intensieve kindzorg
  Dat betekent: je hebt verpleging en verzorging nodig door complexe lichamelijke problemen of een lichamelijke handicap. Je hebt ook continu toezicht nodig, of er moet altijd verpleegkundige zorg dichtbij zijn
 6. je krijgt Geriatrische revalidatie
 7. je krijgt dagbehandeling in een groep als onderdeel van een zorgprogramma bij chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel of in verband met een verstandelijke beperking. Jaaah basis vergoedt dit zorgprogramma als Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp)

Is situatie 1 tot en met 7 niet op je van toepassing, maar heb je door een ziekte of aandoening voor lange tijd ziekenvervoer nodig? Dan vergoedt Jaaah basis soms op grond van de zogenoemde hardheidsclausule. Dit hangt af van hoe vaak je moet reizen en van de reisafstand. Denk je dat dit voor jou geldt? Neem dan contact met ons op.

In die situaties vergoedt Jaaah basis het vervoer:

 • naar een zorgverlener of instelling, waar je zorg krijgt die Jaaah basis vergoedt (bij situatie 1 en 2: voor de behandeling zelf en de afspraken die daarbij horen, zoals consulten, onderzoeken en controles)
 • naar een instelling waar je wordt opgenomen met een Wlz-indicatie
 • vanaf een Wlz-instelling (zoals een verpleeghuis of een gehandicapteninstelling) naar een zorgverlener of instelling, als je daar onderzoek of behandeling krijgt die de Wlz vergoedt (ook: het aanmeten en passen van een prothese)

In die situaties vergoedt Jaaah basis bovendien:

 • vervoer terug naar huis, of naar de plek waar je verzorgd kunt worden als je (nog) niet zelfstandig thuis kunt zijn
 • vervoer van een begeleider als je jonger bent dan 16 jaar, of als dat noodzakelijk is en je 16 jaar of ouder bent

Wat je vergoed krijgt:

 • auto:  0,32 per km
 • openbaar vervoer: volledig, op basis van 2e klasse
 • (rolstoel)taxi: volledig, als je gebruik maakt van Transvision. Bij een ander taxibedrijf maximaal  0,95 per kilometer dat je in de taxi zit

Logeren

Jaaah basis vergoedt logeren in plaats van vervoer als:

 • Jaaah basis het vervoer zou vergoeden, en
 • je 3 of meer dagen achter elkaar naar je zorgverlener moet

Jaaah basis vergoedt maximaal  77,50 per betaalde overnachting in de buurt van je ziekenhuis of praktijk van je zorgverlener. Jaaah basis vergoedt ook je vervoer van je huis naar je logeerverblijf en terug. Of, als je thuis niet de nodige verzorging kunt krijgen, naar de plek waar je verzorgd wordt.

Hier kun je terecht

 • Transvision
  Transvision is van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur te bereiken op telefoonnummer 0900 333 33 30
  , als je kiest voor de taxi en je wilt dat je vervoerder de toestemming en declaratie voor je regelt
 • auto, openbaar vervoer of (ander) taxibedrijf, maar dan moet je wel zelf de toestemming, betaling en declaratie bij Jaaah regelen

Wat niet vergoed wordt

 • parkeerkosten en andere bijkomende kosten
 • vervoer van een begeleider als je zelf niet meereist, bijvoorbeeld als jij bent opgenomen of blijft logeren en de begeleider alleen terugreist
 • vervoer als je voor dagbesteding of dagbehandeling naar een Wlz-instelling gaat
 • bij logeren: (extra) kosten voor overnachting(en) van een begeleider
 • bij logeren: kosten voor maaltijden en andere extra kosten

Andere vergoedingen

 • Orgaantransplantatie, als je donor bent en een orgaan of weefsel afstaat aan iemand anders wordt vervoer in sommige gevallen ook vergoed
 • Gespecialiseerde ggz, als dagbesteding tijdens je opname onderdeel uitmaakt van je behandeling wordt het vervoer daar naartoe ook vergoed
 • Ziekenhuisopname, als je tijdelijk in de buurt van een gespecialiseerd ziekenhuis moet overnachten omdat je een hoog risico loopt die gespecialiseerde zorg direct nodig te hebben

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Ja, eigen bijdrage

Je betaalt voor deze zorg een eigen bijdrage. Hoe hoog die is, ligt eraan of je kiest voor vervoer of logeren:

 • voor vervoer:  111 per kalenderjaar voor vervoer naar en van je zorgverlener, of bij logeren: voor het vervoer naar en van je logeeradres
 • voor logeren zelf: geen eigen bijdrage, maar alle kosten boven de maximale vergoeding per dag betaal je zelf

Je betaalt deze eigen bijdrage niet:

 • als je tussen 2 instellingen vervoerd moet worden tijdens een opname, die Jaaah basis of de Wlz vergoedt
 • als je in een Wlz-instelling opgenomen bent en naar een zorgverlener moet voor specialistisch onderzoek of specialistische behandeling, die Jaaah basis vergoedt
 • als je met een Wlz-indicatie opgenomen bent en naar een zorgverlener moet voor een tandheelkundige behandeling, die de Wlz vergoedt

Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Nee, geen voorschrift of verwijzing

Je arts moet wel een deel van het aanvraagformulier invullen.

Toestemming

Ja, toestemming

Je moet voor zittend ziekenvervoer en logeren vooraf toestemming van ons hebben. Let op! Dat is ook zo voor vervoer over een grotere afstand dan 200 km, met een ander vervoersmiddel of met een (extra) begeleider. Help me even: toestemming vragen

Regel het taxivervoer via Transvision

Wil je reizen per taxi? Kies voor gemak en schakel Transvision in. Zij regelen het taxivervoer en declareren de kosten bij ons. Vraag wel eerst toestemming bij ons. Transvision is van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur te bereiken op telefoonnummer 0900 333 33 30. Na de telefonische intake bij hen kun je je ritten ook online boeken via hun reserveringstool.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals zorg die de gemeente voor je moet regelen.

We gaan voor autovervoer uit van de optimale route

Het aantal kilometers berekenen wij met Google Maps.

Declareer met het declaratieformulier zittend ziekenvervoer

Wil je ziekenvervoerskosten declareren? Gebruik het declaratieformulier zittend ziekenvervoer. Op het formulier staat wat je moet meesturen.