Gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht (gli)

Bij overgewicht loop je een groter risico op ziekte. Een gecombineerde leefstijlinterventie (gli) kan je helpen een gezondere leefstijl te krijgen. Je krijgt dan advies en begeleiding bij gezondere eetgewoontes, meer bewegen en gedragsverandering. Die begeleiding krijg je meestal in groepsverband.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt de gli als je aan 3 voorwaarden voldoet:

 1. je bent ouder dan 16 jaar
 2. je bent gemotiveerd om het hele programma te doorlopen (dat duurt zo’n 2 jaar)
 3. je BMI
  Zelf je BMI berekenen? Deel je gewicht (in kilo’s) door je lengte (in meters). Deel de uitkomst nog een keer door je lengte (in meters). De uitkomst is je BMI
  is 30 kg/m2 of hoger, of 25-30 kg/m2 met daarbij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een verhoogd risico op diabetes type II of een aanwezige ziekte die samenhangt met je overgewicht

Let op!

Jaaah basis vergoedt alleen door ons erkende gecombineerde leefstijlinterventies.

Hier kun je terecht

 • een leefstijlcoach
  Deze moet als leefstijlcoach geregistreerd staan in het register van BLCN, KRF NL, Stichting Keurmerk fysiotherapie of Kwaliteitsregister Paramedici
  met wie je huisarts samenwerkt in de zorggroep
 • een andere gli-begeleider
  Dat kan een leefstijlcoach, fysiotherapeut, oefentherapeut Cesar/Mensendieck of diëtist zijn
  met een eigen praktijk die bij de erkende gecombineerde leefstijlinterventies staat

Wat niet vergoed wordt

 • activiteiten om meer te bewegen, bijvoorbeeld je fitnessabonnement of lidmaatschap van een sportvereniging

Andere vergoedingen

Krijg je tijdens het programma te maken met andere klachten die (verder) behandeld moeten worden, zoals klachten bij het bewegen of psychische problemen? Dan kan je huisarts je doorverwijzen voor bijvoorbeeld fysiotherapie en oefentherapie, Diëtetiek, naar de Medisch specialist of voor psychologische ondersteuning zoals Generalistische basis-ggz. Die zorg krijg je dan naast het programma.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Nee, geen eigen risico

Deze zorg valt niet onder je eigen risico. Verwijst je huisarts je door voor andere klachten, bijvoorbeeld naar de diëtist of psycholoog? Dan valt die zorg wel onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een verwijzing

Voordat je aan het programma begint, moet je een verwijzing hebben van je huisarts of medisch specialist
Een anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-darm-leverarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog
.

Toestemming

Ja, toestemming

Je moet toestemming van ons hebben vóórdat je aan het programma begint. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Het gli-programma moet effectief zijn. Je behandelaar kan je daar meer over vertellen. Alleen effectieve leefstijlinterventies zijn door ons erkend.

De ZorgConsulent helpt je bij het vinden van een begeleider

Zoek je een leefstijlcoach of andere gli-begeleider? Check dat dan even bij onze ZorgConsulent of je huisarts of medisch specialist.

Je gli-begeleider houdt je huisarts of medisch specialist op de hoogte

Je verwijzer blijft zo betrokken bij je voortgang.