Zuurstofapparatuur

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt zuurstofapparatuur als die problemen met ademhalen helemaal of voor een deel verhelpt. En stoffen die je met zuurstofapparatuur krijgt toegediend: zuurstof en andere stoffen met een certificaat volgens de Wet op de medische hulpmiddelen, bedoeld om beter te kunnen ademen.

Gebruikt je zuurstofapparaat stroom? Dan vergoedt Jaaah basis  0,06 per uur dat je het gebruikt. Ieder uur moet geregistreerd zijn door de leverancier van het hulpmiddel.

Je kunt niet zelf kiezen welke zuurstofapparatuur je krijgt. Dat bepalen je behandelend arts en leverancier aan de hand van wat je nodig hebt.

Er zijn verschillende apparaten voor zuurstof:

  • zuurstofconcentrators halen zuurstof uit de lucht, en zijn bedoeld voor gebruik thuis. Er zijn ook mobiele concentrators om mee te nemen
  • zuurstofcilinders bevatten samengeperste zuurstof, die je makkelijk mee kunt nemen zodat je mobiel blijft
  • systemen met vloeibare zuurstof, die bestaan uit een draagbaar vat, en een groot vat om het draagbare vat bij te vullen. Het systeem is zowel thuis als buiten huis te gebruiken

Ga je naar het buitenland? Dan vergoedt Jaaah basis ook zuurstof die je in het buitenland krijgt. Maar maximaal tot wat je ook in Nederland vergoed zou krijgen, volgens de vergoeding Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg. Zuurstof in het buitenland regel je via je leverancier.

Hier kun je terecht

  • leverancier van zuurstofapparatuur

Andere vergoedingen

Ook andere hulpmiddelen kunnen helpen bij problemen met ademhalen:

Chronische ondersteuning van de ademhaling valt onder de vergoeding Mechanische beademing.

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in sommige gevallen

Je krijgt zuurstofapparatuur in bruikleen, daarom geldt geen eigen risico. Voor de vergoeding voor stroom van  0,06 per uur geldt wel het eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je de zuurstofapparatuur krijgt, moet je toestemming hebben. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier.

Laatste puntjes...

Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.