Zwangerschap en bevalling

Ben je zwanger? Dan heb je extra zorg voor jezelf en je ongeboren kindje nodig.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt het hele traject van begeleiding en zorg tijdens je zwangerschap en rond je bevalling, tot en met de controles daarna.

Tijdens je zwangerschap

Jaaah basis vergoedt begeleiding en zorg door een verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Meestal ga je naar een verloskundige, of soms je huisarts. Die vertelt je alles over Prenatale screening en over wat je kunt verwachten tijdens je zwangerschap. En bereidt je voor op de bevalling.

Krijg je problemen tijdens je zwangerschap, zoals hoge bloeddruk of zwangerschapsdiabetes? Of heb je een verhoogde kans op problemen tijdens je zwangerschap of bevalling? Dan neemt de gynaecoloog de begeleiding over. En beval je in het ziekenhuis op medische indicatie.

Rond je bevalling

Jaaah basis vergoedt begeleiding en zorg tijdens en na je bevalling. Dat is de verloskundige zorg door je verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Maar ook de hulp daarbij van een kraamverzorgende of verpleegkundige (‘partusassistentie’). Er zijn 3 situaties:

 1. je bevalt thuis
 2. je bevalt in een geboortecentrum
  Ook wel geboortehotel of kraamhotel genoemd
  , of in de polikliniek van het ziekenhuis zonder medische indicatie
 3. je bevalt in een ziekenhuis op medische indicatie
Lees verder
1. Je bevalt thuis

Dan vergoedt Jaaah basis de verloskundige zorg door je verloskundige of huisarts. Als er medische problemen zijn en je toch naar het ziekenhuis moet, dan krijg je dat ook vergoed. Dan geldt situatie 3.

2. Je bevalt in een geboortecentrum, of in de polikliniek van het ziekenhuis zonder medische indicatie

Dan vergoedt Jaaah basis de verloskundige zorg. Maar let op: je betaalt een eigen bijdrage voor de kraamzorg. Hoeveel dat is, lees je in de vergoeding Kraamzorg.

Zijn er medische problemen, waardoor je alsnog in het ziekenhuis moet bevallen? Dan neemt het ziekenhuis de zorg over en geldt situatie 3. Je betaalt dan geen eigen bijdrage.

3. Je bevalt in een ziekenhuis op medische indicatie

Dan vergoedt Jaaah basis de verloskundige zorg door de gynaecoloog. Is Ziekenhuisopname nodig? Die vergoeden wij ook.

Hier kun je terecht

 • tijdens je zwangerschap: verloskundige, huisarts of (bij medische indicatie) gynaecoloog
 • voor je bevalling: thuis, geboortecentrum of (polikliniek van het) ziekenhuis

Wat niet vergoed wordt

 • kraampakket
 • steriele waterinjecties
 • hotelfaciliteiten of andere luxezorg in het geboortecentrum

Andere vergoedingen

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Ja, in sommige gevallen

Voor verloskundige zorg betaal je geen eigen bijdrage, voor de kraamzorg wel. Je betaalt een hogere eigen bijdrage als je in de polikliniek van het ziekenhuis bevalt zonder medische indicatie, of in het geboortecentrum.

In andere gevallen is er een lagere eigen bijdrage voor kraamzorg thuis. De bedragen vind je in de vergoeding Kraamzorg. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in sommige gevallen

Het eigen risico geldt niet voor verloskundige zorg. Wel voor hiermee samenhangende zorg, zoals geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek en ambulancevervoer. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, in sommige gevallen

Als je naar de gynaecoloog gaat, moet je een verwijzing hebben van je huisarts of verloskundige. Voor acute zorg
Zorg die niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie
heb je geen verwijzing nodig.

Toestemming

Nee, geen toestemming

Je hoeft voor deze zorg geen toestemming te vragen.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show). En wat je allemaal aan ons moet doorgeven, zoals de geboorte van je kind.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de verloskundige zorg die verloskundigen en medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.