Wijzigingen zorgverzekering 2022

Hoe zit het met jouw zorgverzekering in 2022?

Wij hebben alle wijzigingen voor je op een rij gezet.

Eigen risico

De overheid heeft het eigen risico gelijk gehouden.

Wat betekent dit voor jou?
Het verplicht eigen risico blijft in 2022 net als in 2021 € 385.

Eigen bijdragen

De wettelijke eigen bijdragen zijn ook dit jaar aangepast.

Wat betekent dit voor jou?
Voor hulpmiddelen, mondzorg, geboortezorg en zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage. Deze vind je later dit jaar op onze website.

Andere wijzigingen

Nieuwe bekostiging geestelijke gezondheidszorg (ggz)

In 2022 wordt voor de ggz een nieuwe bekostiging geïntroduceerd: het Zorgprestatiemodel. Het is één systeem voor zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. Geen ingewikkelde dbc’s, maar eenvoudige regels en duidelijke rekeningen. Met bijvoorbeeld een consult of een overnachting.

Wat betekent dit voor jou?
Vanaf 1 januari 2022 zullen rekeningen van jouw ggz-zorgverlener duidelijker zijn. Je kan precies zien op welke datum en met wie je een consult heeft gehad, en hoe lang dat duurde.

Logeren bij CAR-T Celtherapie voor lymfeklierkanker

Voor lymfeklierkanker is een nieuwe behandeling beschikbaar in een paar expert ziekenhuizen: CAR-T celtherapie. Na de ziekenhuisopname voor deze behandeling moet een patiënt nog 2 weken dichtbij het ziekenhuizen verblijven. Voor patiënten die ver weg wonen, vergoedt de basisverzekering de overnachtingen in bijvoorbeeld een hotel. De vergoeding per nacht wordt later op onze website bekend gemaakt.

Wat betekent dit voor jou?
Moet je voor een agressieve vorm van lymfeklierkanker CAR-T celtherapie ondergaan? En woon je ver weg van het ziekenhuis dat je behandelt? Dan vergoedt de basisverzekering in 2022 extra (betaalde) overnachtingen in de buurt van het ziekenhuis tot een vergoeding per nacht. Deze vergoeding wordt later bekend op onze website.

Overheveling geneesmiddelen

2 groepen geneesmiddelen vallen vanaf 2022 niet meer onder de geneesmiddelen, maar onder de medisch-specialistische zorg. Dat zijn de epoëtines en de G-CSF middelen.

Wat betekent dit voor jou?
Gebruik je in 2022 geneesmiddelen uit één van de volgende groepen:

  • Epoëtines, ook wel groeifactoren voor rode bloedcellen
  • G-CSF middelen, ook wel groeifactoren voor witte bloedcellen

Dan brengt de apotheek die niet meer bij jou in rekening. Dat doet het ziekenhuis voortaan. Zij zullen de kosten rechtstreeks bij ons declareren (via het dbc-systeem) als medisch-specialistische zorg.