Wijzigingen zorgverzekering 2023

Hoe zit het met jouw zorgverzekering in 2023?

Wij hebben alle wijzigingen voor je op een rij gezet.

Wijzigingen basisverzekering 2023

Eigen risico

De overheid heeft het eigen risico gelijk gehouden.

Wat betekent dit voor jou?
Het verplicht eigen risico blijft ook in 2023 € 385.

Eigen bijdragen

De overheid past ook dit jaar de wettelijke eigen bijdragen aan.

Wat betekent dit voor jou?
Wat precies de eigen bijdrage wordt voor geneesmiddelen, hulpmiddelen, mondzorg, geboortezorg en zittend ziekenvervoer is op dit moment nog niet bekend. Vanaf 12 november vind je deze informatie op onze website. Wel is bekend dat je voor al jouw geneesmiddelen samen ook in 2023 nooit meer dan € 250 eigen bijdrage hoeft te betalen.

Collectiviteitskorting

De overheid schaft de collectiviteitskorting op de basisverzekering per 1 januari 2023 af. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars.

Wat betekent dit voor jou?
Vanaf 1 januari 2023 kan je je collectief verzekeren bij Jaaah. Waardoor je collectiviteitskorting kan krijgen op de aanvullende verzekering en andere voordelen.

Fysiochecknu

Heb je Jaaah basis? Dan kun je vanaf 1 januari 2023 gratis gebruikmaken van de zelfhulp app Fysiochecknu. Met een persoonlijk oefenprogramma kun je zelf aan de slag, als je last hebt van beginnende klachten aan bijvoorbeeld je nek, rug of schouders. Of als je deze klachten juist wilt voorkomen.

Prenatale screening

De overheid heeft besloten om de niet-invasieve prenatale test (NIPT) vanaf 1 januari 2023 uit te zonderen van het eigen risico.

Wat betekent dit voor jou?
Heb jij een medische indicatie voor de NIPT? Dan hoef je hiervoor vanaf 1 januari 2023 geen eigen risico meer te betalen.

Voetzorg

De vergoeding voor voetzorg in de basisverzekering is uitgebreid. Heb je een hoger risico op wondjes of zweren aan je voeten (voetulcera) als gevolg van een ziekte of medische behandeling? Dan vergoedt Jaaah basis in 2023 een jaarlijkse voetcontrole. En soms ook voetzorg bij de huisarts of een podotherapeut.

Gecombineerde leefstijl interventie (gli)

Heb je een groter risico op ziekte door overgewicht? Dan vergoedt Jaaah basis soms een gecombineerde leefstijl interventie (gli). Dat is een 2-jarig programma, waarin je advies en begeleiding krijgt bij gezondere voeding en eetgewoontes, meer bewegen en gedragsverandering. Wij hebben het aantal programma’s waaruit je kunt kiezen voor 2023 uitgebreid. Zodat jij een programma kunt kiezen dat het beste bij jou past.

Hulpmiddelen – steunkousen

Heb je steunkousen nodig? In 2022 had je daarvoor een voorschrift van jouw behandelend arts nodig. Vanaf 1 januari 2023 mag dat voorschrift ook van je huidtherapeut zijn.

Hulpmiddelen – orthopedische en allergeenvrije schoenen

Vanaf 1 januari 2023 hebben kinderen jonger dan 16 jaar met orthopedische en allergeenvrije schoenen in principe geen recht meer op vergoeding van een wisselpaar. De gebruikstermijn van de schoenen is voor kinderen maar 6 maanden, waardoor een wisselpaar in de meeste gevallen niet nodig is. Is een wisselpaar in het geval van jouw kind wel nodig? Dan kun je altijd een aanvraag bij ons indienen. 

Hulpmiddelen – ligorthese

Jaaah basis vergoedt een ligorthese. Per ongeluk hadden wij in onze voorwaarden alleen de dynamische ligorthese vermeld. Maar ook de statische ligorthese wordt vergoed. Dit hebben wij aangepast. Heb je een ligorthese nodig? Dan heb je voor vergoeding wel vooraf toestemming van ons nodig.

Geneesmiddelen – vitamine D

De overheid haalt alle vitamine D middelen uit het basispakket.

Wat betekent dit voor jou?
Vanaf 1 januari 2023 vergoedt Jaaah basis geen vitamine D middelen meer. Ook niet als je arts ze heeft voorgeschreven. Je kunt ze wel zonder recept zelf kopen bij de supermarkt, drogist of apotheek. 

Plastische chirurgie

Voor plastische chirurgie bij genderincongruentie gelden kwaliteitseisen. Om deze goed te borgen hebben wij de kwaliteitseisen als voorwaarde opgenomen in de vergoeding.

Plastische chirurgie kan onderdeel zijn van transgenderzorg. Na de eerste gesprekken over jouw zorgvraag bij de huisarts krijg je soms te maken met veel verschillende zorgverleners. Wij vinden het belangrijk dat de betrokken zorgverleners bij erkende genderteams zijn aangesloten en deel uitmaken van gespecialiseerde netwerken.

Nieuwe bekostiging ggz

Sinds 1 januari 2022 zijn rekeningen van je ggz-verlener duidelijker. Je kunt nu precies zien op welke datum en met wie je een consult hebt gehad, en hoe lang dat duurde. De ggz is ook iets anders georganiseerd. Er is bijvoorbeeld geen onderscheid meer tussen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz. De inhoud van de zorg en de vergoeding veranderen niet.

Toestemmingsvereiste ggz bij opname

Ben je langer dan 1 jaar opgenomen in een ggz-instelling waarmee wij een contract hebben? Dan hoef je daarvoor vanaf 2023 geen toestemming meer aan ons te vragen.

Voor een opname in een ggz-instelling zonder contract moet je altijd vooraf toestemming aan ons vragen.  

Mondzorg – gebitsprothese

De basisverzekering vergoedt een volledige, uitneembare gebitsprothese (kunstgebit). Daarbij vergoeden we ook de materiaal- en techniekkosten om de prothese te maken. Vanaf 1 januari 2023 werken wij met een indicatieve lijst van marktconforme prijzen voor deze materiaal- en techniekkosten.

Krijg je in 2023 een volledig kunstgebit? Vraag dan vooraf een offerte aan. Zijn de prijzen hoger dan op onze indicatieve lijst? Dan moet je ons vooraf toestemming vragen. We vergoeden de hogere kosten alleen als hiervoor een medisch inhoudelijke reden is.

Is er geen medisch inhoudelijke reden voor de hoge prijzen? Dan kun je ervoor kiezen om naar een andere zorgverlener te gaan voor je kunstgebit, om te voorkomen dat je een groter deel zelf moet betalen.

Vanaf 18 jaar geldt in ieder geval de wettelijke eigen bijdrage voor het kunstgebit. Heb je de aanvullende verzekering Jaaah tand? Dan vergoedt die de eigen bijdrage. Dat geldt niet voor de hierboven genoemde hogere kosten.

Zittend ziekenvervoer

Naast ambulancevervoer vergoedt Jaaah basis ook openbaar vervoer, taxivervoer en eigen vervoer. Dat noemden wij altijd zittend ziekenvervoer. Vanaf 1 januari 2023 spreken we kortweg van ziekenvervoer. In de voorwaarden verandert niets. Wel zijn de eigen bijdrage en de vergoeding per kilometer verhoogd. 

Indienen van rekeningen

Je moet een rekening voor zorgkosten binnen 3 jaar bij ons indienen. Vanaf 1 januari 2023 is dit 3 jaar vanaf het moment dat je de rekening van de zorgverlener krijgt.

Wij adviseren je echter om rekeningen niet te laten liggen, maar deze direct bij ons te declareren via de app. Als je kosten hebt voorgeschoten, dan betalen we deze snel aan je terug.

Verbod op cessie en pandrecht zonder onze toestemming

Je kunt het recht op vergoeding van zorgkosten niet aan iemand anders overdragen zonder onze toestemming (cessie). En niet gebruiken om iemand anders zekerheid te geven dat jij een rekening van die ander gaat betalen (pandrecht). Dit was al zo, maar voor 2023 hebben wij dit verduidelijkt in onze Algemene regels.

Reactietermijn klachtafhandeling

We hebben onze reactietermijn voor klachtafhandeling aangepast. In 2023 reageren we binnen 10 werkdagen als je een klacht bij ons indient. Kom je er met ons niet uit? Dan kun je je klacht voorleggen aan de SKGZ. De reactietermijnen voor de SKGZ zijn ook aangepast. Deze vind je in onze algemene regel 80.

Andere wijzigingen

Vernieuwde aanvullende verzekeringen

Jaaah! In 2023 vernieuwen we onze aanvullende verzekeringen. Zodat we jou nog beter kunnen helpen gezond te worden en blijven. De nieuwe aanvullende verzekeringen heten de Jaaah beter en Jaaah best. Bij deze aanvullende verzekeringen krijg je bijvoorbeeld toegang tot de app Headspace. Aan Jaaah op reis en Jaaah tand verandert niks. Jaaah tand bij een ongelukje vervalt per 1 januari 2023. Je hebt hier eerder bericht over gehad wat dat voor jou betekent.

Lees meer over welke nieuwe aanvullende verzekering(en) het beste aansluit bij dat wat je had > 

Fysiotherapie

Jaaah fysio verandert per in Jaaah beter of Jaaah best. Heb je Jaaah beter of Jaaah best? Dan vergoedt die 3 of 6 fysiobehandelingen of complete online fysiobehandeltrajecten via de Fysiochecknu app, per jaar. Dit bestaat uit (een) online consult(en), een persoonlijk, digitaal oefenprogramma en eventueel digitaal contact met de fysiotherapeut. Als je jouw klacht helemaal via het online traject kunt oplossen, dan vergoeden wij dat alsof je 1 behandeling van de fysiotherapeut in de praktijk hebt gehad.

Tussentijdse beƫindiging aanvullende tandverzekering

Heb je Jaaah tand? En word je opgenomen in een Wlz-instelling waar je ook behandeling krijgt? Dan vergoedt de Wlz jouw tandheelkundige zorg. Vanaf 1 januari 2023 mag je Jaaah tand daarom ook in de loop van het jaar opzeggen. Deze stopt dan op de 1e dag van de maand volgend op die waarin wij de opzegging hebben ontvangen.

Verbod op cessie en pandrecht zonder onze toestemming

Je kunt het recht op vergoeding van zorgkosten niet aan iemand anders overdragen zonder onze toestemming (cessie). En niet gebruiken om iemand anders zekerheid te geven dat jij een rekening van die ander gaat betalen (pandrecht). Dit was al zo, maar voor 2023 hebben wij dit verduidelijkt in onze Algemene regels.

Indienen van rekeningen

Je moet een rekening voor zorgkosten binnen 3 jaar bij ons indienen. Vanaf 1 januari 2023 is dit 3 jaar vanaf het moment dat je de rekening van de zorgverlener krijgt. Wij adviseren je echter om rekeningen niet te laten liggen, maar deze direct bij ons te declareren via de app. Als je kosten hebt voorgeschoten, dan betalen we deze snel aan je terug.

Reactietermijn klachtafhandeling

We hebben onze reactietermijn voor klachtenafhendeling aangepast. In 2023 reageren we binnen 10 werkdagen als je een klacht bij ons indient. Kom je er met ons niet uit? Dan kun je je klacht voorleggen aan de SKGZ. De reactietermijnen voor de SKGZ zijn ook aangepast. Deze vind je in onze algemene regel 80.

Hoe zit het met jouw zorgverzekering in 2023?

Goed om te weten

Op 12 november maken we de premies voor 2023 bekend

Op 12 november zijn de premies voor 2023 van alle zorgverzekeraars bekend. Je krijgt dan je nieuwe polisblad voor volgend jaar van ons. 

Je verzekering bij Jaaah aanpassen kan tot en met 31 januari 2023

Wil je een (andere) aanvullende verzekering aanvragen? Dat kan nog tot en met 31 januari 2023 via de Jaaah app. Je verzekering opzeggen doe je vóór 1 januari 2023.

De voorwaarden van de zorgverzekering mogen jaarlijks gewijzigd worden

De overheid maakt elk jaar op Prinsjesdag bekend wat er gaat wijzigen in de basisverzekering. Daarnaast kunnen zorgverzekeraars ook jaarlijks wijzigingen doorvoeren. Jaaah heeft dat met je afgesproken in onze Algemene Regel 66.

Jaaah-quote-icon-oranje

Sophie: "Verzekerd zijn bij Jaaah is super fijn. Geen gedoe en alles is eenvoudig en snel geregeld via de app."