Zorgverlener

Declareren bij Jaaah

Declareren via VECOZO

Makkelijk, veilig en snel.

Zo werkt VECOZO

Declareren op papier

Dan geeft u de rekening aan uw cliënt.

Hoe werkt dat?

Bij voorkeur rechtstreeks

Wij regelen de zorgkosten van uw cliënten het liefst elektronisch met u. Dat gaat namelijk het snelst en het makkelijkst voor onze verzekerden, voor u en voor ons. Wij vinden het belangrijk dat onze verzekerden, en uw cliënten, zo min mogelijk merken van de administratie en nota's die achter de geleverde zorg schuilgaan.

Heeft u een contract met ons?

 • dan moet u rechtstreeks declareren via VECOZO
 • wij betalen dan direct aan u. De eigen bijdrage en eigen risico verrekenen wij met onze verzekerden

Heeft u geen contract met ons?

 • u kunt bij ons rechtstreeks declareren als u onze algemene inkoopvoorwaarden en de relevante uniforme declaratieparagraaf accepteert
 • wij vergoeden de zorg aan u tot een maximaal bedrag. Op pagina Maximale-vergoedingen kunt u zien wat wij maximaal vergoeden
 • is de door u geleverde zorg duurder dan het maximale bedrag niet-gecontracteerde zorg? Dan brengt u de extra kosten zelf in rekening bij de verzekerde

Let op: een akte van cessie of verpanding accepteren wij niet. Maar ook zonder akte van cessie kunt u bijna altijd rechtstreeks elektronisch bij ons declareren. Het overdragen van de vordering heeft bij elektronische declaratie is dan ook niet mogelijk.

Meer weten? Bekijk alle voorwaarden voor rechtstreeks declareren bij Jaaah.

Wettelijke afspraken

De NZa bepaalt de declaratieregels voor de meeste zorgsoorten. Daarnaast zijn er in een aantal gevallen ook afspraken gemaakt over uniforme declaratieprotocollen tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en brancheorganisaties van zorgverleners. Tot slot hebben wij regels gesteld in de declaratieparagraaf van onze contracten. Zorg ervoor dat u zich aan deze regels en afspraken houdt bij uw declaraties.

Algemene Inkoopvoorwaarden Eerstelijnszorg

De volgende algemene inkoopvoorwaarden vindt u terug op de website van ONVZ:

 • algemene inkoopvoorwaarden hulpmiddelen
 • algemene inkoopvoorwaarden ELZ

Uniforme overeenkomsten tweedelijns zorg

De volgende uniforme overeenkomsten vindt u terug op de website van ONVZ:

 • algemene bepalingen ggz 2022
 • algemene bepalingen medisch-specialistische zorg 2022
 • uniforme overeenkomst medisch-specialistische zorg 2021
 • uniforme overeenkomst ggz 2021

Declaratieparagraaf per zorgsoort

De volgende declaratieparagrafen per zorgsoort vindt u terug op de website van ONVZ:

 • eerstelijns verblijf
 • mondzorg
 • farmacie
 • ggz
 • grz (geriatrische revalidatiezorg) (2021)
 • gzsp (geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
 • kraamzorg
 • paramedie (2021)
 • verloskunde en PNS (pre- en neonatale screening)
 • wijkverpleging
 • zg (zintuiglijk gehandicaptenzorg)
 • zittend ziekenvervoer

Controleer eerst de verzekeringsgegevens

Om er zeker van te zijn dat uw cliënt bij ons verzekerd is, kunt u gebruikmaken van een actuele online controle op verzekeringsgegevens (COV). Dit kan via VECOZO.

Onze verzekerden beschikken over een (digitale) zorgpas. Twijfelt u over het verzekeringsrecht of het recht op vergoeding, dan kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Meer informatie? Bekijk alle voorwaarden voor rechtstreeks declareren bij Jaaah.

Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

Stel een vraag

Stuur een bericht op Whatsapp

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

06 82 76 81 83
Meer contactopties