Declareren

Declareren op papier

Rechtstreeks declareren doet u het beste elektronisch via VECOZO.

Declareren via de cliënt

Lukt rechtstreeks elektronisch declareren via VECOZO niet? Dan kunt u de rekening naar uw cliënt sturen. Uw cliënt declareert de rekening dan bij ons. Wij betalen de vergoeding altijd aan hem of haar. Wij werken niet met een akte van cessie of akte van verpanding.

Zorg ervoor dat de volgende gegevens op de rekening staan:

 • cliëntnaam, geboortedatum en relatienummer (polisnummer)
 • burgerservicenummer (bsn)
 • prestatiecode(s) en eventuele toeslagen
 • tarief prestatie(s)
 • type verwijzer
 • datum behandeling (of voor ggz: begin- en einddatum declaratieperiode)
 • praktijk agb-code
 • agb-code verwijzer of verwijzend specialisme
 • zorgverlener agb-code
 • naam van de praktijk
 • naam behandelend zorgverlener
 • big-registratienummer zorgverlener
 • bankrekeningnummer

Als het gaat om een rekening medisch-specialistische zorg moeten ook de volgende gegevens op uw nota staan:

 • dbc-declaratiecode of dbc-zorgproductcode
 • start- en einddatum dbc-zorgproduct
 • zorgtype
 • (typerende) diagnose
 • zorgtrajectnummer en subtrajectnummer
 • hash-code
 • gedeclareerd bedrag
 • agb-code uitvoerend specialisme
 • afsluitreden
 • indicatie machtiging
 • zorgactiviteiten

Toch declareren op papier?

Alleen in uitzonderlijke gevallen staan wij zorgverleners toe rechtstreeks te declareren op papier. Het gaat dan bijvoorbeeld om zorg aan een verzekerde die niet beschikt over een bsn. Of om zorg die met onze toestemming tegen een afwijkend tarief of met een afwijkende prestatiecode wordt geleverd. Wij maken daarover vooraf een aparte afspraak met u.

Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

Stel een vraag

Stuur een bericht op Whatsapp

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

06 82 76 81 83
Meer contactopties