Zorgverlener

Jaaah... Toestemming vragen voor uw cliënt

Soms moet uw cliënt voor een behandeling vooraf toestemming hebben. Hieronder leest u voor welke zorg dat geldt. En hoe u uw cliënt kan helpen door de toestemming voor uw cliënt aan te vragen.

Onze verzekerden zijn zelf verantwoordelijk voor het vragen van die toestemming. Zij rekenen wel op uw medewerking.

Ambulancevervoer (niet spoedeisend)

 • Is er in een niet-spoedeisende situatie vervoer nodig over een grotere afstand dan 200 km? Of moet een ander vervoermiddel ingezet worden? Dan moet er vooraf toestemming zijn.


  Toestemming vraagt u met een schriftelijke motivatie. Uit deze motivatie moet blijken waarom het vervoer nodig is over een grotere afstand of waarom een ander vervoermiddel nodig is.


  U kunt de aanvraag rechtstreeks naar ons sturen via het contactformulier.

 • In de volgende gevallen moet er vooraf toestemming zijn:

  1. Medicijnen die (nog) geen handelsvergunning in Nederland hebben

  2. Bij de volgende medicijnen:

  • Epoprostenol (Flolan en Veletri)
  • Iloprost voor inhalatie (Ventavis)
  • Treprostinil (Remodulin)

  Deze lijst kan in de loop van een kalenderjaar veranderen. Als een nieuw medicijn wordt opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), controleer dan altijd even deze informatie. Of neem contact op met ons.


  3. Medicijnen die gebruikt worden voor het afbouwen van antidepressiva

  Wordt de antidepressiva (SSRI's en SNRI's) geleidelijk afgebouwd met apotheekbereidingen? Dan hebben wij een gemotiveerde aanvraag nodig.


  Op de aanvraag moet het volgende staan:

  • dat er vooraf een of meerdere risicofactoren aanwezig zijn voor ADS
  • dat er niet afgebouwd kan worden met bestaande druppels, suspensies of dranken
  • dat er afgebouwd gaat worden volgens het afbouwschema dat door de betrokken beroepsgroepen en de patiëntenvereniging is opgesteld (tabel 3 Multidisciplinair document 'Afbouwen SSRI’s & SNRI’s')


  U kunt de aanvraag rechtstreeks naar ons sturen via:

 • Voldoet uw cliënt aan de voorwaarden voor dieetvoeding, heeft uw cliënt een voorschrift en is er sprake van koemelkallergie? Dan moet u in de volgende situaties bij ons toestemming vragen:

  • als er geen provocatietest is gedaan
  • het kind 2 jaar of ouder is
  • er meer dan 1.000 ml per dag nodig is


  Toestemming vraagt u met een schriftelijke motivatie. Deze kunt u rechtstreeks naar ons sturen via:

 • Duurt eerstelijns verblijf langer dan 3 maanden? Dan moet er vooraf toestemming zijn. Behalve in het geval van palliatief terminale zorg.

   

  Toestemming vraagt u met het aanvraagformulier. U kunt de aanvraag rechtstreeks naar ons sturen via:

 • Wordt uw cliënt op een andere locatie behandeld dan bij u in de praktijk of bij de cliënt thuis? Dan moet er vooraf toestemming zijn.

   

  Toestemming vraagt u met een schriftelijk motivatie. Daaruit moet blijken wat de medische reden is dat uw cliënt op een andere locatie behandeld moet worden.

   

  U kunt de aanvraag rechtstreeks naar ons sturen via:

 • Voor de gecombineerde leefstijlinterventie moet er altijd vooraf toestemming zijn.

   

  Toestemming vraagt u samen met uw cliënt via het aanvraagformulier.

   

  U kunt de aanvraag rechtstreeks naar ons sturen via het contactformulier.

 • Heeft u geen overeenkomst met ons? Dan moet er vooraf toestemming zijn voordat de behandeling kan starten.

   

  Toestemming vraagt u samen met uw cliënt via het aanvraagformulier. Zorg er daarnaast voor dat u de verwijsbrief van de huisarts of kinderarts ook meestuurt.

   

  U kunt de aanvraag rechtstreeks naar ons sturen via het contactformulier.

 • Duurt geriatrische revalidatie langer dan 6 maanden? Dan moet er vooraf toestemming zijn.

   

  Toestemming vraagt u aan voordat de eerste 6 maanden om zijn. In de aanvraag moet het volgende staan:

  • waarom het nodig is om de geriatrische revalidatie na 6 maanden voort te zetten
  • voor hoe lang de verlenging wordt aangevraagd. En hoe lang u verwacht dat de revalidatie nog duurt

   

  U kunt de aanvraag rechtstreeks naar ons sturen via het contactformulier.

 • Heeft u een overeenkomst met ons? Kijk dan in de overeenkomst of wij afspraken hebben gemaakt over de beoordeling van hulpmiddelen. In dat geval hoeft u geen toestemming bij ons te vragen.

   

  Heeft u geen overeenkomst of afspraken over de beoordeling met ons? Dan heeft u in veel gevallen vooraf toestemming van ons nodig. Op de vergoedingspagina van het hulpmiddel kunt u zien of er toestemming nodig is.

   

  Is er een ander hulpmiddel nodig, dat niet specifiek wordt genoemd op de vergoedingspagina Hulpmiddelen, maar wel binnen de beschrijving past? Dan kunnen wij ook dit andere hulpmiddel vergoeden. Hiervoor is vooraf wel onze toestemming nodig.

   

  Toestemming vraagt u met een aanvraagformulier of een uitgebreide verklaring van de behandelaar. Wat daar precies in moet staan en wie het mag voorschrijven, vindt u in de vergoeding van het hulpmiddel.

  U kunt de aanvraag rechtstreeks naar ons sturen via:

 • Voor behandelingen die op de Limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie staan, is vooraf toestemming nodig.

  U kunt het Machtigingenportaal van VECOZO gebruiken om toestemming te vragen.

 • Heeft u geen overeenkomst met ons? Dan is vooraf toestemming van ons nodig voor poliklinische interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie.

   

  Toestemming vraagt u online of op papier. Als u het op papier aanvraagt, kunt u de aanvraag rechtstreeks naar ons sturen via ziekenhuizen@jaaah.nl.

 • Voor behandelingen die op de Limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg staan, is vooraf toestemming nodig.

   

  U kunt het Machtigingenportaal van VECOZO gebruiken om toestemming te vragen.

 • Behandeling met opname

  Heeft u geen contract met ons? Dan hebben wij een gemotiveerde aanvraag nodig van de regiebehandelaar, waarin staat:

  • naam en geboortedatum verzekerde
  • AGB-code verwijzer
  • AGB-code zorgaanbieder
  • verwijsbrief
  • intakeverslag, inclusief DSM-5 classificatie
  • behandelplan
  • korte behandelvoorgeschiedenis (overzicht van eerdere zorgverleners, opnameduur, klinisch of ambulant, behandelresultaat)
  • regiebehandelaar (AGB-code)
  • betrokken disciplines
  • onderbouwing noodzaak opname voor bereiken van behandeldoelen
  • onderbouwing verblijfscategorie op basis van:
   • behoefte aan begeleiding
   • behoefte aan ondersteuning ADL
   • behoefte aan verpleegkundige ondersteuning
   • behoefte aan vrijheidsbeperkende maatregelen
  • omschrijving van mate van participatie in de maatschappij (werk of studie)
  • onderbouwing van de geplande activiteiten en/of methoden van behandeling
  • gespecificeerde offerte met de Vektisprestaties, waaruit blijkt wat de setting is, welke (groeps)consulten, en welke overige prestaties verwacht worden

  In geval van verslaving hebben wij ook de MATE nodig. En in geval van eetstoornissen de BMI.

   

  Behandeling van meer dan 35 consulten
  Heeft u geen contract met ons? Dan hebben wij een gemotiveerde aanvraag nodig van de regiebehandelaar, waarin staat:

  • naam en geboortedatum verzekerde
  • AGB-code zorgaanbieder
  • verwijsbrief, inclusief AGB-code verwijzer
  • intakeverslag, inclusief DSM-5 classificatie
  • behandelplan
  • korte behandelvoorgeschiedenis (overzicht van eerdere zorgverleners, behandelduur, klinisch of ambulant, behandelresultaat)
  • regiebehandelaar (AGB-code)
  • betrokken disciplines
  • onderbouwing van de geplande activiteiten en/of methoden van behandeling tijdens het verblijf
  • gespecificeerde offerte, waaruit blijkt wat de setting is, welke (groeps)consulten, verblijfsprestaties en welke overige prestaties verwacht worden

  In geval van verslaving hebben wij ook de MATE nodig.

   

  Esketamine neusspray
  Heeft u geen contract met ons? Of wel een contract maar geen afspraak met ons gemaakt over de vergoeding van esketamine neusspray? Dan moet u vooraf toestemming vragen. Dat doet u met het ZN-aanvraagformulier esketamine neusspray.

  U kunt de aanvraag rechtstreeks naar ons sturen via:

 • s er sprake van zintuigelijk gehandicaptenzorg met opname? Dan moet er vooraf toestemming zijn.

   

  Toestemming vraagt u met een gemotiveerde aanvraag. In de aanvraag moet het volgende staan:

  • toelichting over de behandeldoelen waarvoor de opname noodzakelijk is
  • toelichting waarom de behandeling zonder opname niet kan plaatsvinden of niet kan slagen
  • hoe lang u verwacht dat de opname zal duren

   

  U kunt de aanvraag rechtstreeks naar ons sturen via:

 • In de volgende gevallen moet er vooraf toestemming zijn:

   

  Jaaah basis

  • bijzondere tandheelkunde
  • fronttandvervanging
  • gebitsprothese
  • kaakoverzichtsfoto tot 18 jaar
  • transplantatie van een eigen tand of kies (autotransplantaat) tot 18 jaar
  • extra fluoridebehandeling tot 18 jaar
  • MRA (Mandibulair Repositie Apparaat)

   

  Jaaah tand bij een ongelukje

  • tandheelkundige zorg na een ongeval

   

  U kunt het Machtigingenportaal van VECOZO gebruiken om toestemming te vragen.

   

  Gaat het om een aanvraag voor tandheelkundige zorg na een ongeval? Dan kunt u het aanvraagformulier gebruiken. U kunt de aanvraag rechtstreeks naar ons sturen via:

  Stuur bij de aanvraag ook het behandelplan, de begroting en (röntgen)foto's van het gebit mee.

 • In bijzondere gevallen vergoedt Jaaah basis ook andere zorg. Voor deze zorg moet er altijd vooraf toestemming zijn.

   

  Toestemming vraagt u met een schriftelijke motivatie. Deze kunt u rechtstreeks naar ons sturen via het contactformulier.

 • Heeft u geen overeenkomst met ons? Dan moet er vooraf toestemming zijn.

   

  Toestemming vraagt u samen met uw cliënt, of de (wettelijk) vertegenwoordiger via het aanvraagformulier. Stuur bij de aanvraag ook het zorgplan mee. U kunt de aanvraag rechtstreeks naar ons sturen via:

   

  De zorg kan meteen starten

  Vaak moet de zorg meteen starten. Bijvoorbeeld als bij ontslag uit het ziekenhuis zorg in de eigen omgeving nodig is. Dat kan, ook als wij nog geen toestemming hebben gegeven.

   

  Let wel op dat de indicatie en het zorgplan klaar moeten zijn binnen 7 dagen nadat de zorg is gestart. De vergoeding kan niet verder terug gaan dan deze 7 dagen.

 • Voor ziekenvervoer moet er altijd vooraf toestemming zijn.

   

  Toestemming vraagt u samen met de verzekerde via het aanvraagformulier zittend ziekenvervoer. Deel 1 van het aanvraagformulier is voor u als arts bedoeld. Deel 2 vult de verzekerde zelf in.

   

  U kunt de aanvraag rechtstreeks naar ons sturen via:

Goede vraag!

 • De medewerkers die aanvragen behandelen, werken onder verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur. En hebben dezelfde plicht tot geheimhouding. Meer hierover, en over andere privacyregels, vindt u in ons privacyverklaring.

 • Als wij de aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 7 werkdagen bericht over onze beslissing.

Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je

Live chat via ONVZ

Ga naar onvz.nl om te chatten

Stel een vraag

Stuur een bericht op Whatsapp

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

06 82 76 81 83
Meer contactopties