Declareren bij Jaaah

Declareren via VECOZO

Makkelijk, veilig en snel.

Declareren op papier

Dan geeft u de rekening aan uw cliënt.

Bij voorkeur rechtstreeks

Wij regelen de zorgkosten van uw cliënten het liefst elektronisch met u. Dat gaat namelijk het snelst en het makkelijkst voor onze verzekerden, voor u en voor ons. Wij vinden het belangrijk dat onze verzekerden, en uw cliënten, zo min mogelijk merken van de administratie en nota's die achter de geleverde zorg schuilgaan.

Heeft u een contract met ons?

 • dan moet u rechtstreeks declareren via VECOZO
 • wij betalen dan direct aan u. De eigen bijdrage en eigen risico verrekenen wij met onze verzekerden

Heeft u geen contract met ons?

Let op: een akte van cessie of verpanding accepteren wij niet. Maar ook zonder akte van cessie kunt u bijna altijd rechtstreeks elektronisch bij ons declareren. Het overdragen van de vordering heeft bij elektronische declaratie is dan ook niet mogelijk.

Meer weten? Bekijk alle voorwaarden voor rechtstreeks declareren bij Jaaah.

Wettelijke afspraken

De NZa bepaalt de declaratieregels voor de meeste zorgsoorten. Daarnaast zijn er in een aantal gevallen ook afspraken gemaakt over uniforme declaratieprotocollen tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en brancheorganisaties van zorgverleners. Tot slot hebben wij regels gesteld in de declaratieparagraaf van onze contracten. Zorg ervoor dat u zich aan deze regels en afspraken houdt bij uw declaraties.

Algemene Inkoopvoorwaarden Eerstelijnszorg

 • algemene inkoopvoorwaarden ELZ 2021

Declaratieparagraaf 2021 per zorgsoort

 • centra bijzondere tandheelkunde
 • eerstelijns verblijf
 • farmacie
 • fysiotherapie- en oefentherapie
 • ggz
 • grz
 • kraamzorg
 • overige paramedie
 • verloskunde en PNS (pre- en neonatale screening)
 • wijkverpleging
 • zintuiglijk gehandicaptenzorg

De algemene inkoopvoorwaarden en declaratieparagrafen per zorgsoort vindt u terug op onze website.

Controleer eerst de verzekeringsgegevens

Om er zeker van te zijn dat uw cliënt bij ons verzekerd is, kunt u gebruikmaken van een actuele online controle op verzekeringsgegevens (COV). Dit kan via VECOZO.

Onze verzekerden beschikken over een (digitale) zorgpas. Twijfelt u over het verzekeringsrecht of het recht op vergoeding, dan kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Meer informatie? Bekijk alle voorwaarden voor rechtstreeks declareren bij Jaaah.